Пет областни администрации вече използват гласов портал на InfoServ Call Center

alexanderalexandrov8Александър Александров

Консорциумът Дан и Риск Електроник внедри информационна система за автоматично телефонно обслужване в областните администрации в Северен централен район, включващ областите Русе, Велико Търново, Габрово, Силистра и Разград, с информация за административните услуги, предлагани от държавната администрация на територията на всяка област. Внедряването е осъществено по проект “Система за информационен интегритет на предоставяните услуги от държавната администрация в Северен централен район, включващ областите Русе, Велико Търново, Габрово, Силистра и Разград”. Осъществено е с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Областна администрация Русе.

С внедряването на автоматичните информационни системи (Call – центрове), администрациите са подобрили достъпа на гражданите и бизнеса до предоставяните от тях административни услуги. Целта на проекта е да се избегне бавното обслужване, прехвърлянето от гише на гише, липсата на информация и непознаване на регламентите на администрацията от страна на гражданите. Call – центровете включват три компонента – Гореща телефонна линия, Анкетираща вотинг система и Зелен телефон.

Зеленият телефон създава подходяща иновативна среда за достъп на гражданите до актуална информация за предоставяните административни услуги, осигурявайки качествено, бързо и прозрачно обслужване и подпомагайки населението в селските райони и гражданите в неравностойно положение. Горещата телефонна линия аватоматично приема и записва предложения, сигнали за корупция и нарушения, жалби, мнения, препоръки, отзиви и др. Води автоматичен входящ дневник, където всички обаждания се записват под формата на звуков файл и разполага с удобни механизми за преобразуване на обаждането в текстов формат. Оставените съобщения се разпределят и автоматично се следи за последващите действия и взетите мерки. Системата би могла да бъде мощно средство за активна борба срещу корупция и спекула в административните институции и да спомогне за изчистване на обществото от корупционни практики.

Анкетиращата вотинг система от своя страна дава възможност на гражданите да гласуват по дадена тема по телефона и да провеждат местни референдуми като средство за изграждане на гражданско общество. По този начин гражданите могат да вземат активно участие в управленските процеси, постигайки самоинициативност и съпричастност на населението към дейностите на областните администрации. Допитвания могат да бъдат напълно безплатни за гласуващите и за провеждащите анкетата. В зависимост от направените настройки лицето може да чуе резултатите от вота до момента или да остави мнението си, което автоматично се записва в базата данни на програмата. Системата осигурява възможност за еднократно гласуване и статистическа информация за реалното мнение на по-голяма част от населението.

Гласовият портал осигурява напълно автоматична денонощна връзка на гражданите с областните администрации. Системата няма нужда да се обслужва от оператор и функционира 24 часа, 7 дни в седмицата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *