По-интелигентни и персонализирани ERP системи, интеграция със сензори и по-добро управление на веригата на доставките са някои от най-интересните тенденции при бизнес софтуера през 2022 година

През последните две години се наблюдават безпрецедентни промени в бизнес средата, ускорена дигитализация и промяна в навиците на работа. Тази динамика неизменно се отразява и на развитието на корпоративния софтуер. Работата от разстояние вече е норма в голям брой фирми, мобилният интернет достъп продължава да печели пазарен дял, а нови технологии като „Интернет на нещата“ (Internet of Things – IoT) и дори 3D принтирането навлизат в компаниите и поставят нови изисквания към ERP (Enterprise Resource Planning) софтуера.

„Компаниите се промениха много по време на пандемията и ERP системите се променят заедно с тях, както и под влиянието на редица други фактори. Тези промени са всеобхватни и тепърва предстои да се задълбочават през тази година, което ще доведе до предефиниране на този клас софтуер“ – споделя Даниела Димова, маркетинг специалист в компанията Тим ВИЖЪН България, която е един от водещите български внедрители на ERP системи. Тя описва най-любопитните тенденциите в развитието на бизнес софтуера през идните месеци.

Управлението на веригите на доставки

Проблемите при управлението на веригите на доставки (supply chain management – SCM) не са от вчера и са подвластни на геополитически рискове и други фактори. Пандемията обаче направи нещата много по-сложни и всичко, свързано с веригите на доставка, сега е във фокуса на бизнеса. Организациите търсят всевъзможни решения на проблемите в тази сфера и ERP системите съвсем вече създават иновации в нея. През 2022 г. ще наблюдаваме нови функционалности, свързани с по-добро управление на инвентара и складовите наличности, ограничаване разходите за доставка и постигане на по-кратки срокове, както и подобряване на безопасността.

Развитието на интелигентното ERP

„През следващите месеци ще продължим да сме свидетели на продължаващото развитие в начина, по който технологии като изкуствен интелект и машинно обучение оказват влияние върху корпоративния софтуер. Те все повече ще допринасят за превръщането на фирмените данни в ценни изводи за бизнеса и подобрения на процесите“ – убедена е Даниела Димова от Тим ВИЖЪН България. Сред най-важните предимства на изкуствения интелект в бизнес софтуера се отличават автоматизация на различни често повтарящи се задачи, откриване и ограничаване на човешките грешки, по-добри прогнозни анализи, водещи до взимане на по-ефективни решения, подобряване на потребителското изживяване и цялостно увеличаване на продуктивността.

Очакванията са до края на годината повечето водещи ERP системи да представят още по-широки възможности, свързани с Artificial Intelligence (AI) и Machine Learning (ML) технологиите. Продължава също така и навлизането на изкуственият интелект в системите за бизнес анализи (т.нар. Business Intelligence – BI), което има потенциала да доведе до интересни нови възможности в тях.

По-персонализирани ERP решения

От навлизането на изкуствения интелект следва и тенденцията за развитие на все по-персонализирани ERP системи. Тежките универсални решения, насочени към всички видове потребители постепенно ще отидат в историята, за сметка на по-персонализираните софтуери, които са по-гъвкави и насочени към специфичните изисквания на различни типове клиенти.

Една от интересните тенденциите в тази посока, която продължава да набира скорост и през тази година, е тясната интеграция на ERP системите с така наречените Low-Code/No-Code платформи, които позволяват с малко усилия да се създават приложения, базирани на системите за управление на бизнеса. Тези приложения са в състояние да решават огромно разнообразие от тясно специализирани потребителски нужди в конкретна компания, като по този начин съкращават времето за реакция и повишават ефективността на работа.

ERP софтуерът ще се концентрира върху мобилните интерфейси

Мобилните технологии постепенно стават доминираща форма на използване на дигитални услуги и ERP решенията не правят изключение. Мобилният достъп позволява на екипите да достъпват фирмените ресурси в движение и повишава тяхната ефективност по всяко време и от всякъде.

Тази тенденция не е нова, но има разлика между това едно решение просто да е достъпно през смартфон и да е създадено с приоритетна мисъл за работа през мобилни устройства. През 2022 г. се очаква да видим много промени в тази посока, включително по-добра интеграция с тъчскрийн интерфейси, както и синхронизация, позволяваща работа офлайн през мобилни устройства.

Нови форми на интеграция с „Интернет на нещата“

С навлизането на нови отворени и блокчейн базирани IoT (Internet of Things) мрежи и развитието на стандарти като LoRaWAN, тепърва ще виждаме повече сензори и други устройства, свързани с мрежата. Това ще промени осезаемо бизнес средата и ще автоматизира управлението на складовете, офис пространствата, свободните зали за срещи и много други фирмени ресурси.

В резултат скоро ERP системите ще събират и обработват повече информация от сензори и всевъзможни други устройства, отколкото такава, създадена от хора. Очаква се до 2025 година да бъдат инсталирани над 75 милиарда IoT устройства по света и много от тях ще работят в корпоративна среда. А бизнес софтуерът ще поеме управлението им и ще стане още по-тясно обвързан с околния свят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *