Правителството обсъжда създаването на сайт Индустрия 4.0

Предложение за създаване на сайт Индустрия 4.0 бе обсъдено на редовното заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж в Министерството на икономиката. На него участваха заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, експерти от ведомството, както и представители на работодателските организации, съобщиха за медиите представители на икономическото министерство.

По време на разговорите членовете на Съвета обсъдиха актуалните тенденции в сектора, както и създаването на работна група за разработването на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция. В рамките на заседанието представителите на работодателските организации у нас бяха единодушни, че държавата би могла да има много голям принос в това развитие на обществото, защото дигитализацията засяга всички страни на нашия живот. Индустрия 4.0 се определя като приложението на ново поколение цифрови технологии в производствения сектор и включва широк набор от технологични решения и бизнес модели, които допринасят за качествено нови форми на икономическа активност.

Друга важна точка от дневния ред на заседанието бе представянето на Проекта на Програмата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. По време на нашето Председателство България ще отправи три основни послания: консенсус, конкурентоспособност и кохезия. Ще се работи и в посока насърчаване на предприемачеството, основно на цифрови технологии и иновации, което има водеща роля за икономическото и социалното развитие на ЕС. Това включва: напредък по прилагането на Инициативата за стартиращи и разрастващи се предприятия, стимулиране на социалните иновации в икономиката, образованието и др.

По време на председателството България ще постави и акцент на единния цифров пазар като източник на растеж и конкурентоспособност с цел постигане на по-висок дял на потребителите, използващи онлайн услуги и бързо навлизане на информационните и комуникационни технологии във всички сектори на икономиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *