Представиха българската платформа за е-здравеопазване Consento на VIII Национален конгрес на пациентските организации

 

Consento е името на иновативна българска платформа за е-здравеопазване, която беше представена официално на провелия се на 11 и 12 октомври в Парк хотел Стара Загора VIII Национален конгрес на пациентските организации. Събитието беше под надслов „Бъдещето на общинското здравеопазване”, а основен акцент бяха перспективите пред общинското здравеопазване, различните негови модели здравеопазване за осигуряване на по-всеобхватна и по-качествена грижа за пациентите, реализираните ефективни и действащи практики на местно ниво, както от страна на местната власт, така и от активните пациентски организации, работещите чужди модели в областта и възможностите за насърчаване на донорството, трансплантациите, скрининговите изследвания и др.

 

Здравната платформа Consento обхваща всички необходими функции за улеснявне на комуникацията между лекар и пациент. Достъпна е както през уеб интерфейс, така и за най-популярните смартфони. Нейният екип си е поставил за цел да направи качествените медицински услуги по-достъпни, използвайки предимствата на новите технологии.

 

Consento се включи в първия ден от конгреса, в сесията посветена на добри практики от чужбина и тенденции в грижата за общността. В презентацията си д-р Бранимир Радуилов, представляващ Consento в ролята на експерт, представи резултатите от European Health Consumer Index 2019 година. От тях се вижда стремителното изкачване на предни позиции на Сърбия и Северна Македония, благодарение на въвеждането на електронна система за запазване на часове за преглед. Той описа и възможностите на Consento в сферата на дигитализиране на здравеопазването чрез иновации като телемедицина, електронно здравно досие, запазване на час онлайн и през специализиран медицински кол център и други инструменти, които подобряват комуникацията между лекар и пациент и превръщат пациента в активен участник в грижата за собственото му здраве.

 

Участниците в сесията зададоха множество въпроси, свързани с достъпността на новите технологии за част от населението, затруднения избор на точния специалист за конкретно тяхно състояние и неяснотите относно това кой следва да играе ролята на координатор и да насочва пътя на пациента през здравната система.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *