Представиха Infor ERP SyteLine 8.02

alexanderalexandrovАлександър Александров

През юли Infor Inc. представи най-новата версия на системата за управление и планиране на ресурсите Infor ERP SyteLine 8.02.00. Тя съдържа над 80 подобрени, потребителски ориентирани форми. След анализ на предложения, изпратени от клиентите на SyteLine, системата е подобрена, като са добавени бутони, които подобряват навигацията, реорганизирани са форми, за да се подобри използваемостта, изнесена е повече информация в таблиците и са добавени допълнителни графики.

SyteLine 8.02 работи успешно под Windows 7, интегрира се с Microsoft Office 2007, Microsoft Projects 2007 и Crystal Reports 2008. Архитектурата на системата е подобрена с много нови функционалности, които дават възможност на потребителя например, да създава собствени таблици и полета в SyteLine, без да се налага да работи с Microsoft SQL Server Management Studio. Друга нова функционалност е новият компонентен тип диаграма, който позволява на потребителите да създават различни диаграми във формите на SyteLine. Интерфейсите с Microsoft Outlook и Excel са подобрени. Клиентите могат да споделят календарните задачи между Outlook и новия SyteLine потребителски календар, като календарите могат да бъдат синхронизирани.

Новата функционалност за модул Производство е т.нар. Планова партида – използвайки SyteLine Scheduler могат да бъдат групирани различни възли или компоненти от различни работни поръчки в една обща партида, която трябва да премине през общ процес или операция, например изпичане в пещ или боядисване. След като партидата е обработена, различните компоненти продължават да следват собствения си маршрут.

Друго нововъведение за потребителите на Infor ERP SyteLine е в модул CRM/Продажби. Чрез новите функционалности потребителите вече могат да документират своите кампании, маркетингови събития и отговори на клиенти в SyteLine.

Добавените Mail merger и средство за изпращане на имейли улесняват изпълнението на масовите маркетинг задачи. Можете да следите вашите конкуренти и вашия екип по продажби и да записвате всякаква комуникация с потенциални клиенти и контакти. В Infor ERP SyteLine 8.02. търговският отдел може да използва лиценз само за CRM формите, така че да избегне необходимостта от пълен потребителски лиценз.

Интересна е добавката и в модул Проекти – SyteLine има интерфейс с Microsoft Office Project 2007, като интерфейсът вече включва add-in, който добавя SyteLine toolbar и меню опция в Microsoft Office Project, подобно на тези в Outlook и Excel. По този начин потребителят може да създава SyteLine проекти и от Microsoft Office Project.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *