Проучване на SAP разкрива, че близо 93% от компаниите разчитат на интелигентните технологии като ключ към дигиталната трансформация

SAP обяви резултатите от проучване, организирано от SAP и проведено от водещия анализатор в индустрията Forrester Consulting,* което показва, че интелигентните технологии са решаващи за дигиталната трансформация в предприятията.

Проучването на Forrester, в което са се включили над 740 участници, подадени от SAP, разкрива, че близо 93% от компаниите единодушно разглеждат иновативните технологии като ключ към успешната дигитална трансформация в своите предприятия. При избора на компании, които да бъдат включени в проучването, са следвани два основни критерия: да са в активен процес на дигитална трансформация и да са внедрили поне две иновативни технологии като machine learning, Internet of Things (IoT), изкуствен интелект (AI), блокчейн технологии и добавена или виртуална реалност.

Според проучването компаниите, които търсят конкурентни предимства, извеждат на преден план използването на иновативни технологии. Такива компании или вече са внедрили, или са в процес на внедряване на иновативни технологии по пътя на дигиталната си трансформация:

  • IoT: 92%
  • AI: 78%
  • Machine learning: 77%
  • Добавена/Виртуална реалност: 70%
  • Блокчейн технологии: 68%

Проучването показва още, че докато дигиталната трансформация продължава да бъде приоритет, компаниите все повече оптимизират съществуващи процеси, за да увеличат ефективността си, разширяват процеси, за да създадат нова стойност на продуктите си и преобразуват бизнес модели, за да генерират нови потоци от приходи. Оказва се, че 92% от компаниите имат голям интерес към платформите, които обединяват данни, събрани и използвани от интелигентните технологии и бизнес процеси.

Според резултатите, различните индустрии имат специфични приоритети и използват множество интелигентни технологии, в зависимост от нивото им на дигитална зрялост и конкретните им  бизнес цели. Пример за това са малките производители, чиято основна цел е да внедрят или да разширят използването на предсказуема поддръжка. В сравнение с тях, търговците на дребно са фокусирани върху използването на Big Data и инструменти за прогнозни анализи, за да взимат решения за асортимента, който предлагат. Компаниите за комунални услуги пък организират дигитални заседателни зали, в които ръководствата могат да виждат капацитета и темповете на ефективност на организациите си в реално време.

Ирфан Кан, президент на подразделението Платформи и технологии на SAP и на Глобалните операции с клиенти, сподели: „Партнирайки си с Forrester в това проучване за интелигентните предприятия, успяхме да разкрием някои от възможностите и предизвикателствата, свързани с внедряването на нови технологии. Проучването показа, че в търсенето на конкурентни предимства, компаниите слагат приоритет върху иновативните технологии. Виждаме, че все повече бизнеси използват IoT, AI, разширена реалност, ML, и блокчейн технологии, за да подобрят процесите си, да стимулират иновациите и да изпълнят целите на дигитална трансформация.“

Интелигентните предприятия печелят в дигиталната ера. Едно интелигентно предприятие е организация, която свърза хора, процеси, данни и технологии, за да ускори дигиталната трансформация, тоест „да постигнеш повече с по-малко усилия, да повишиш ангажираността на клиентите си, да създадеш нови потоци от приходи“.

Повече информация за проведеното проучване можете да откриете тук.

Посетете SAP News Center. Последвайте SAP в Twitter на @sapnews.

Промишлено пране

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *