Първото решение за контролиран достъп до социални мрежи

alexanderalexandrov2Александър Александров

Aladdin Knowledge Systems обяви, че Aladdin eSafe е първото в света решение за уеб сигурност, което позволява интелигентен контрол на работата с Web 2.0 приложения, включително и с най-популярните онлайн социални мрежи, като LinkedIn и Facebook.

Според последните проучвания, 85% от зловредния софтуер днес се разпространява именно посредством Web 2.0 приложения. Със създаването и бързото развитие на тези сайтове включително и в корпоративна среда, бизнесът изпитва все повече трудности с непосредствената и отворена комуникация, която позволяват те. От друга страна много мениджъри вече са се убедили, че онлайн социалните мрежи могат да бъдат полезни за бизнеса, както от маркетингова гледна точка, така и улеснявайки комуникацията между екипите, клиентите и партньорите в дадена компания. До скоро беше трудно да се балансира между възможността социалните мрежи да се използват активно в бизнес процесите и рисковете, свързвани с неконтролирания достъп до фирмените информационни ресурси.

С последното обновление на Aladdin eSafe компаниите за първи път получават възможност не просто да блокират или позволят достъпа до Web 2.0 сайтовете, но също и да контролират специфични функционалности в тях. Възможно е например потребителите да ограничат специфични услуги, предлагани от социалните мрежи, като „Покани приятел“ и „Добави приятел“ във Facebook или „Работно място за съвещания“ в LinkedIn. В резултат служителите на фирмите могат да използват сайтовете в своята работа, без мениджърите да се притесняват от рисковете, свързани с изтичане на корпоративна информация. У нас решенията на Aladdin Knowledge Systems се предлагат от системния интегратор eFellows.

„Цялостното блокиране на социалните мрежи днес не е решение за бизнеса и се налага нуждата от други средства, които позволяват достъпа до сайтовете и подобряват продуктивността на фирмите, но ограничават ненужното изтичане на данни“ – казва по този повод Греъм Тайтрингтън, Главен анализатор в компания Ovum – „Сигурността в Web 2.0 среда е нарастващ проблем и компаниите все по-сериозно се замислят за контрол над съдържанието в социалните мрежи, както и в корпоративните Web 2.0 сайтове.“

„Служителите разбират, че социалните мрежи могат да бъдат полезни бизнес инструменти, но много от функциите, които притежават, могат да увеличат рисковете за сигурността на информацията, както и за самоличността на използващите ги. До днес възможностите за контрол на тези сайтове бяха ограничени до цялостното им блокиране или позволяване на достъпа“ – посочва Офер Елзам, Главен технически директор, отговарящ за сигурността на съдържанието в Aladdin Knowledge Systems – „Последното обновление в eSafe AppliFilter дава на организациите способността да управляват достъпа на служителите до някои специфични аспекти от Web 2.0 приложенията, намалявайки рисковете и подобрявайки продуктивността.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *