Първото In-Memory приложение SAP High-Performance Analytic Appliance

Александър Александровalexanderalexandrov

SAP AG представи първото in-memory приложение – SAP High-Performance Analytic Appliance (SAP HANA). Първата версия на SAP HANA е резултат от съвместна програма между SAP и ключови партньори и клиенти. Сред тях са Coca-Cola Hellenic, Future Group, Hilti и много други. SAP представи и SAP BusinessObjects Strategic Workforce Planning, първото поколение in-memory приложения, базирани на SAP HANA.

SAP HANA показва силата на in-memory обработката на данни. Тя предоставя безпрецедентни предимства в анализирането на данни и поставя началото на цяла една нова категория приложения. SAP BusinessObjects Strategic Workforce Planning е първото такова приложение, което обработва големи количества данни, използвайки in-memory технология с иновативна изчислителна мощ, която дава възможност приложението да бъде използвано директно „от паметта”.

„SAP HANA и първото приложение от тази категория вече показват на клиентите ни безпрецедентната скорост на in-memory изчисленията, както и латентността, която техните IT системи имат в момента в различните си слоеве”, казва Вишал Сикка, член на борда на директорите, Technology and Innovation Platform, SAP AG. „Клиентите, с които работим, вече си дават сметка за огромния потенциал на SAP HANA да предостави решения, които не са били възможни преди. Преосмисляйки как да управляват бизнеса си по-добре, сега клиентите ни могат да анализират, да правят симулации и да реагират в реално време”.

SAP HANA поставя основата, на която може да бъде разработено цяло едно поколение нови приложения, даващи възможност на клиентите да анализират големи количества данни от на практика всеки източник в реално време. С интегрирания подход на SAP HANA и новите тенденции в програмирането, SAP опростява съществуващите изчислителни слоеве и за първи път позволява на приложенията да се възползват от последните хардуерни подобрения. SAP BusinessObjects Strategic Workforce Planning, версията с in-memory технология, е първото от планираните бъдещи приложения, разработени като част от SAP HANA, което позволява на мениджъри и специалисти по човешки ресурси да симулират сценарии в реално време, бързо да анализират сложни връзки и да видят как предложените организационни промени ще се отразят на бизнеса.

Мениджърите и специалистите по човешки ресурси могат да правят симулации как персоналът ще трябва да се увеличи или да се промени, използвайки прогнозно моделиране. Това им позволява да вземат интелигентни, информирани решения за разпределението или регулирането на персонала, възникнали например в резултат на сливане с друга компания или навлизането на нов пазар.
Работейки съвместно с екосистемата от клиенти и партньори, SAP планира през следващата година да представи нови приложения, базирани на SAP HANA, които ще позволят на ютилити компаниите да управляват енергийните си ресурси в реално време, на продавачите на дребно по-навременен анализ на данните от продажби на място и по-точни прогнози за продажбите на всякакъв тип компании.

Като част от съвместна иновативна програма, SAP използва данни от клиенти, които да демонстрират как даден бизнес процес може да бъде подобрен чрез SAP HANA, и тези клиенти вече виждат осезаеми резултати.

„Ние участвахме в програмата за ко-иновации за SAP HANA и видяхме как in-memory технологията на SAP може да подобри нашите процеси”, казва Мартин Петри, CIO на корпорацията Hilti. “Hilti предостави на SAP над девет милиона отчети за наши клиенти. Зареждайки ги в SAP HANA, беше възможно да прегледаме тези данни в рамките на секунди, а преди ни отнемаше дни, за да ги извлечем от нашата база данни и от SAP Business Suite. Очакваме с нетърпение да видим какъв друг трансформиращ ефект ще има in-memory технологията на SAP върху нашия бизнес.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *