Сдружението на независимите интернет доставчици с ново ръководство

alexanderalexandrov4Александър Александров

Сдружението на независимите интернет доставчици избра ново ръководство и прие седем нови члена на провелото се на 21 октомври общо събрание на организацията. Към досегашните 12 члена на сдружението се присъединяват още седем компании от София и страната – Пауърнет, Вестител.БГ, Микмакс ЕООД, Икон ООД, Нетуоркс България, Плади Компютърс, както и Джи Ес Ен. На общото събрание бяха избрани и нови членове на управителния съвет на организацията. За председател е избран Страхил Иванов, изпълнителен директор на оператора Спиди Нет, а за заместник – председатели бяха избрани Владимир Петров от Юнайтед Нет ООД и Димитър Велев от Телнет ООД. Светослав Димитров продължава да е изпълнителен директор. Основна цел на браншовата организация е да оказва съдействие в работата на Интернет доставчиците и телекомуникационните оператори в България и да защитава техните интереси, като ги представлява пред държавни, частни и политически институции.

“Сдружението на независимите интернет доставчици вече се наложи като една от ключовите браншови организации в телеком сектора. Целта ни е да присъединим още нови членове както от София, така и от останалите градове в страната, защото сдружението може да подпомогне работата на компаниите от бранша в много насоки. Единственият начин да имаме глас при създаването на нормативните документи, регулиращи дейността в сектора, е да сме обединени. Организацията има опит и при защитата на интересите ни във взаимоотношенията с останалите телеком оператори, с Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията, Държавната агенция за информационни и комуникационни технологии и Министрество на транспорта, информационните технолии и съобщенията. Съдействието при кандидатстване по програми на ЕС, съвместните обучения на персонала, споделянето на мениджърски опит и добри практики между представителите от бранша, генерирането на нови идеи за съвместен бизнес и създаването на партньорства също са важни предимства за членовете на организацията” – заяви новият председател на Сдружението на независимите интернет доставчици Страхил Иванов.

Участниците в общото събрание отчетоха като основни предимства на членството си в сдружението възможностите за координиране при защита на общите им интереси, по-лесното разрешаване на спорни въпроси, създаването на нови делови контакти и обмяната на опит. “Това, че сме конкуренти, не означава, че не трябва да си помагаме. Необходимо е да се стремим към лоялна конкуренция и да се обединим в полза на клиента” – коментира Димитър Хинков, управител на Пауърнет. На събранието се коментираха и възможности за провеждане на съвместни обучения за персонала в бранша, както и оказването на съдействие между членовете на сдружението при назначаване на нови служители.

Повече за Сдружението на независимите интернет доставчици

Сдружението на независимите интернет доставчици е създадено през 2004 г. с цел съдействие и практическо подпомагане работата на LAN операторите в България, представителство и оптимизиране на техните взаимоотношения с държавните органи, както и с останалите оператори у нас. Към момента членовете на браншовата организация предлагат услуги на над 150 000 домакинства или 450 000 крайни клиенти в цялата страна. Сдружението взаимодейства активно с Комисията за регулиране на съобщенията, с Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, с Българската телекомуникационна компания и с другите телеком оператори, както и с останалите браншови организации, като дава становища по изготвяне на законопроекти, наредби и други документи, формиращи държавната политика в сектора. Към момента най-активните членове на сдружението са Спиди Нет АД, Юнайтед Нет ООД, Онлайн Директ ООД, Телнет ООД, Медиком България ООД, Атлантис БГ ООД, Орландо Нет ООД, Люлин Нет ООД, Цис БГ, Ривов Електроникс ЕООД и Поинт ту поинт ЕООД.

2 thoughts on “Сдружението на независимите интернет доставчици с ново ръководство

  1. това сдружение как се съотнася към разни други от типа на СЕК, Астел и АБКО?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *