Семинар на L-Class и Oracle Bulgaria за планиране и управление на производството

alexanderalexandrov6Александър Александров

На 2 юни, в софийския хотел Форум Централ L-Class и Oracle Bulgaria представиха съвместно възможностите за управление на производствени компании и обединения с ERP системата Техноклас, базирана на технологии на Оracle.

В събитието взеха участие 53 специалисти от 19 български производствени предприятия от секторите машиностроене и приборостроене, военна промишленост, строителство, производство на химически продукти, пластмасови изделия, мебели, текстил, конфекция и обувки, представители на консултантски компании и медии.
Участниците се запознаха със съвременните методи за подготовка и управление на производството, управлението на себестойността, бюджетирането и управлението на обединения от производствени преприятия. На семинара бяха демонстрирани и BI решенията на Oracle Business Intelligence, както и тяхното приложение в система Техноклас. Специално внимание беше отделено на примери за внедряване на ERP системата в промишлени предприятия в България, Русия, Беларус и Украйна и ефекта от нейното използване.

Техноклас е ERP и MES система за управление на бизнеса в промишлени предприятия, която осигурява динамично планиране и управление на производството, реализацията и снабдяването, пълна проследимост на произведеното, както и анализ на бизнеса в реално време. Решението позволява на предприятията да намалят себестойността на продукцията, незавършеното производство и материалните запаси и да подобрят ефективността на използването на ресурсите за производство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *