СИБАНК заработи със система Atlantis ERP Financials

Българската консултантска компания Балкан Сървисис внедри ERP система за управление на бизнеса в СИБАНК ЕАД. Внедреното решение е фокусирано върху оперативната дейност на банката и има за цел да осигури навременна и детайла информация за всички активности и процеси, нетипични за традиционната банкова система. Проектът обхваща бек офиса на банката и всички операции, извършвани от централното счетоводство: управление на дълготрайни активи, материални запаси, взаимоотношения с доставчици, ДДС, разпределение на разходи и др.
Решението включва интеграция с редица вътрешни системи, включително основната банкова система, pay roll системата и др. Atlantis ERP Financials подобрява значително процесите по създаване на счетоводна информация, включително нейното анализиране и представяне във вид, удобен за вземане на управленски решения. Предоставя се възможност за бързо търсене на документи и справки по много зададени критерии във всички модули, като всички документи и справки от програмата могат да се съхранят и настройват за печат съобразно специфичните предпочитания на екипа на банката.

Софтуерната система е внедрена за изключително кратък срок. А повод за гордост е напълно електронизираният процес по одобрението и подписването на платежни документи, който съответства на зелената идея банката.

Проектът затвърждава позициите на Балкан Сървисис като компанията с най-много внедрявания на ERP системи в българския банков сектор. Екипът й има дългогодишен опит  при интеграцията с всички типове банкови системи и е участвал в някои от най-сложните проекти по внедряване на бизнес софтуер в български финансови институции.

„Независимо от това, че на практика процесът по осчетоводяване на разходите по бюджетни звена и бизнес сегменти се усложнява, ползите от предоставянето на навременна и детайлна информация, необходима за контрол и вземане на решения, далеч превишават разходите по имплементирането. Внедряването на Atlantis ERP Financials не само  улеснява и оптимизира работата  на служителите в счетоводния отдел, но води и до подобряване на процесите и ефективността на дирекция „Финанси“ и на банката като цяло.  Генерирането на информация става за секунди в най различни разрези, което разширява информационната база на мениджмънта и подобрява процесите по взимане на решения. Благодарение на конструктивните и навременни предложения от екипа на Балкан Сървисис, както и на високия им професионализъм, проектът беше реализиран и въведен успешно“ –  споделя Андриана Андреева – финансов директор в СИБАНК.

„Внедряването на Atlantis ERP Financials е един успешен проект за СИБАНК, който се вписва напълно в параметрите на груповата политика на KBC“ – споделя Франк Янсен – CFO  и Изпълнителен Директор на СИБАНК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *