Сименс внедри модулите Персонал и ТРЗ от Microsoft Dynamics NAV

alexanderalexandrov5Александър Александров

От  края  на  месец юли Сименс ЕООД обработва заплатите на служителите си с ТРЗ  модула  от системата за управление на бизнеса Microsoft Dynamics NAV, съобщиха от Тим Вижън България. Внедряването на модулите Персонал и ТРЗ е приключило за по-малко от два месеца, като  целта  на  проекта  е  да се автоматизират процесите по обработка, изчисление  и  изплащане  на  възнагражденията  на  близо 500 служителя на компанията в България.

Водещо предимство при избора на системата е била нейната гъвкавост,  позволяваща да се покрият изискванията на Siemens AG (Германия) за поддържане на специфични данни на служителите и изготвяне на съответните отчети в електронен вид.

Модулът  ТРЗ  е  разработка  на  Тим Вижън България. Той дава възможност за автоматизирано  изчисляване  на възнагражденията, бонусите, всички данъци и осигуровки,  социални разходи, ваучери за храна и други за различните групи от  служители,  на  базата  на  спецификите  в  техните  трудови договори и длъжностни характеристики. Предимството на модула е възможността за гъвкаво дефиниране на параметрите на служителите, групирането им в производствени и други звена, в зависимост от структурата на конкретното предприятие.

Гъвкавостта  се  пренася  и  във  формирането  на  възнагражденията  –  има възможност  за  дефиниране  на неограничен брой допълнителни възнаграждения (заработки, за доп. квалификация, за стаж във фирмата и др.), обвързването им с отработеното време и други, в зависимост от спецификата на работните процеси в предприятието. Системата позволява групиране на разходите по видове, в зависимост от нуждите на счетоводното отчитане. Системата генерира и всички файлове, необходими за автоматизирането на банковите преводи. Модулът ТРЗ е внедрен и работи в някои от водещите компании в България, като Тракия Глас България, Датекс, Ес Енд Би Индастриал Минералс, Сименс, Рувекс, Булмаг и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *