Сирма Бизнес Консултинг представи концепцията за банка на бъдещето vBank 2

Консултантската компания за финансови технологии Сирма Бизнес Консултинг (СБК) представи новата си концепция за виртуалната банка на бъдещето – vBank 2. Компанията предлага консултации, софтуерни решения и обучение в сферата на банковите технологии, а сред клиентите й са водещи финансови институции от България, Западна Европа и САЩ. Целта на концепцията е да очертае бъдещето на финансовата система и да покаже как банките могат да използват новите информационни канали за по-ефективна комуникация със своите клиенти.

„Потребителите искат все повече свобода при използването на банкови услуги. Те не желаят да са обвързани с работното време на най-близкия до тях клон, а искат да могат да банкират денонощно, без значение дали са в града, в планината, или в друга държава. А добрата новина е, че новите информационни и комуникационни технологии вече позволяват това. Нашият екип има повече от 15 годишен опит и експертиза в сферата на банковите технологии и представяйки концепцията за виртуалната банка на бъдещето, искаме да покажем как банките ще се превърнат от мрежи, съставени от клонове и банкови терминали, в компании от ново поколение, в които тези традиционни канали се развиват равнопоставено с нови форми на банкиране през персоналния компютър, мобилния телефон или таблета“ – обяснява Цветомир Досков, изпълнителен директор на СБК.

Според него промяната ще донесе редица нови възможности на банките да предоставят допълнителни услуги на своите клиенти, да бъдат достъпни по всяко време и от всякъде, както и да намалят разходите си. Финансовите институции, които заложат на новите форми на банкиране, ще спечелят, докато тези, които ги игнорират, рано или късно ще се окажат в ситуация на догонващи играчи на пазар, който ще се развива преди всичко електронно, смята мениджърът. Като основни двигатели на тази промяна той посочва бурното развитие на интернет, социалните мрежи, мобилните широколентови услуги, смартфоните и таблетите. От голямо значение е също динамиката в потребителските нагласи и широкото навлизане на електронната и мобилна търговия, която има нужда от нови алтернативни форми на разплащане. Потребителите използват все повече нови форми на комуникация и достъп до информация, сектори като мобилните приложения и социалните мрежи се променят буквално всеки месец и това влияе на все повече хора, подтиквайки ги да използват нови форми на банкиране в движение.

„Ако до преди 1980 г. банковите клонове са били в основата на системата и на практика са определяли взаимоотношенията с клиентите на този вид услуги, то през първите години на новия век наблюдаваме също постепнно навлизане на интернет банкирането и телефонното банкиране, които позволяват достигането до по-широка аудитория на по-ниска цена. През последните четири години обаче промените са още по-динамични и непрекъснато се появяват нови форми на банкиране през интернет или през мобилните телефони. Това, което ще се случи през следващите години, е налагането на мултиканални системи за банкиране, в които традиционни канали, като клоновата мрежа и ATM ще се развиват успоредно с новите алтернативни канали. За да се осъществи тази промяна обаче, трябва да бъде преосмислена информационната инфраструктура в банките“ – добавя Досков.

Концепцията за виртуална банка от ново поколение – vBank 2 на СБК включва три основни компонента: традиционната Core Banking система, която запазва своите базови функции; Host 2 Host система, която обезпечава денонощното извършване на банкови операции в реално време и подържа актуална наличност на средсвата на раположение на клиента и Customer Realtime Manager, който управлява достъпа на клиентите през различни отдалечени (web базирани, мобилни и други) канали и гарантира защитата на клиентската идентичност и банковата сметка от неоторизиран достъп. Освен това последният компонент позволява на потребителите да си отворят нова банкова сметка, депозит или друг банков продукт сами, без да се налага да посещават банков клон или да ангажират по друг начин служител на финансовата институция. Те биха могли да го направят в почивните дни, през нощта, от чужбина или докато са примерно на планина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *