Сирма Бизнес Консултинг пусна обновена версия на UBX Payment Portal

alexanderalexandrov9Александър Александров

Българската софтуерна компания Сирма Бизнес Консултинг пусна обновена версия на своята система за управление на плащанията UBX Payment Portal, насочена към банки и финансови организации. Решението е създадено в съответствие с всички български и международни стандарти в сектора, а с обновленията, то покрива и новите изисквания, наложени на компаниите с промените в Закона за платежните услуги и платежните системи, както и в Наредба 3 на БНБ, които влязоха в сила от 1 ноември 2009 г. Системата е първата у нас, която отразява новите регулаторни изисквания. Сирма Бизнес Консултинг, която е част от Сирма Груп Холдинг, предлага на всички финансови организации възможност за много бърза интеграция (до 30 работни дни), при отложени плащания или при плащане на абонаментна такса. Наредба №3 на БНБ “За условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти” дефинира правата и задълженията на институциите, които осъществяват трансфер на пари.

„Дългогодишният ни опит и експертиза от работата ни с банкови институции, включително внедряването на специализирани софтуерни продукти, предоставянето на мениджъри на проекти и провеждането на обучения, позволява на нашия екип да реагира бързо на регулаторните промени, предлагайки първото българско решение, отговарящо на новите изисквания в сектора. Готови сме да осъществим експресно внедряване на UBX Payment Portal, при отложено плащане, за да обезпечим навременното покриване на новите регулаторни норми от страна на нашите клиенти“ – заяви Цветомир Досков, Изпълнителен директор на Сирма Бизнес Консултинг.

Решението UBX Payment Portal System вече е инсталирано и работи в Allianz Банк България. То включва функционалности за управление на логическите и физически интерфейси, за връзка със SEPA, BISERA7, BISERA6, RINGS, SWIFT и SEBRA, проследяване статуса на всяко платежно нареждане, наблюдаване в реално време на състоянието на сметката за сетълмент на банката, проследяване състоянието на платежния процес, ликвидността и платежните потоци. Освен това системата регистрира, обработва, трансформира и транспортира платежни инструкции и съобщения до BISERA7 и SEPA, съгласно правилата и процедурите на ISO-20022. Друга функция на UBX Payment Portal System е генерирането на справки и архив на обработените и отхвърлени платежните инструкции.

UBX Payment Portal улеснява следенето и равнението на междубанковите разчети на централите с клоновете, позволява лесния достъп до информация за състоянието на клиентска сметка и платежните инструкции към нея, както и конвертирането й в SWIFT, ISO 200022 или договорен с банката формат. Сред предимствата му са също поддръжката на регистър с банки – участнички в SEPA, както и автоматичното разпознаване по зададени правила и извличане на съобщения от основната банкова система.

UBX Payment Portal представлява централизирана система, работеща на ниво централа, която се настройва към комуникационна среда на банката. Решението се реализира чрез класическа n-tier архитектура, посредством Oracle10g Database и J2EE (JSF). Администрирането и управлението на системата се осъществяват чрез уеб интерфейс. UBX Payment Portal включва интерфейси към BISERA 7 (ISO-20022), RINGS (SWIFT), BISERA 6, CENTRAL DEPOZITAR, SEBRA, към НОИ, както и към вътрешните информационни системи на банката.

За СБК

Сирма Бизнес Консултинг е специализирана в предоставянето на водещи ИТ решения за целия спектър на банковите и финансови операции, включително основни банкови системи, банкиране на дребно, регулаторна обезпеченост и управление на риска, като освен това предоставя услуги по внедряване и консултации. Компанията си сътрудничи активно с водещите фирми в бранша и е основен партньор на Балканския полуостров на Oracle Financial Services (i-flex Solutions). Екипът на Сирма Бизнес Консултинг е участвал в многобройни внедрявания на почти всички континенти, а работата му се отличава с ангажираност към проблемите на клиентите, комбинирайки иновативен подход и изпитани технологии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *