„Сирма Бизнес Консултинг“ стартира иновативен проект за водеща кредитна институция в Тринидад и Тобаго

Българската технологична компания „Сирма Бизнес Консултинг“ АД (СирмаБК) стартира поредния си проект на Карибите. Тя ще изгради нова софтуерна платформа за кредитиране и финансови операции за най-иновативната кредитна институция в Тринидад и Тобаго – TECU Credit Union Co-operative Society Limited. Проектът включва и консултации при внедряване на основната банкова система FlexCube. „Сирма Бизнес Консултинг“ АД е част от групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД, която планира скорошно първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София).

Въпреки че у нас е непозната дестинация, Тринидад и Тобаго е държава със значителни ресурси и добре развита икономика, силно повлияна от петролната промишленост, туризма и производството. Икономическият растеж е подхранван от производството на нефтопродукти и стомана, като през последните шест години страната се наложи като основен износител на втечнен природен газ за САЩ.

През последните години Тринидад и Тобаго се налага също като регионален финансов център, а динамичната банкова система непрекъснато внедрява нови технологични продукти и иновации в банкирането.  Клиентът на СирмаБК, TECU Credit Union Co-operative Society Limited е най-иновативната и добре развиваща се кредитна институция на карибския остров, която оперира над 60 години и днес се отличава със своите иновативни продукти за кредитиране на гражданите и лизинг.

Проектът ще обхване цялостна смяна на информационните системи в кредитната институция. СирмаБК ще е подизпълнител и консултант за внедряването на основната система FlexCube, но основният акцент за компанията ще е изграждането на нова, модерна електронна платформа / портал за кредитиране и финансови операции. Тя включва редица нови функционалности, които дават възможност на крайните клиенти да оперират с паричните си средства, но също така да ползват множество продукти, да кандидатстват за кредит, да сключват застраховки.

Електронната платформа ще е изградена изцяло на нови технологии, които дават гъвкавост както в процесите на разработка, така и по време на настройване и работа с приложенията от страна на нейните клиенти. Този проект ще се базира на Spring, Hibernate и Bootstrap, които имат множество предимства при изграждането на отделните модули, отделящи различните компоненти от функционалността, споделиха от компанията.

Важни предимства на системата са, че тя може да бъде поставена върху всеки JEE контейнер без специфични изисквания – Tomcat, JBoss, WebLogic и др.; за база данни може да бъде използвана всяка надеждна релационна база данни с наличен JDBC драйвер – Oracle, MSSQL, MySQL, Postgre и др; потребителският интерфейс е гъвкав и съобразяващ се с екранната площ на клиента – лаптоп, таблет, фаблет или смартфон, като всички потребители получават интуитивен интерфейс в зависимост от размера на екрана си. Платформата ще има клиентски уеб портал, както и приложения за най-популярните мобилни операционни системи iOS и Android*. Проектът ще стартира в началото на септември 2015 г. и се предвижда да завърши в рамките на следващите 18 месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *