Сирма Груп Холдинг създаде програма за инвестиции в стартиращи предприемачи

alexanderalexandrovАлександър Александров

Сирма Груп Холдинг създаде програма за инвестиции в стартиращи технологични фирми. Тя се нарича Sirma Young Spirit (SYS) и има за цел да подкрепя начинаещи предприемачи в сферата на информационните технологии през първите години от развитието им. Инициативата е част от стратегията на Сирма да инвестира в нови бизнес идеи, да търси, подпомага и развива иновациите. Тя е свързана и с моралния ангажимент на групата да насърчава развитието на българската ИТ индустрия и да дава шанс на тукашните млади специалисти да реализират потенциала си в България, вместо да заминат в чужбина.

„В рамките на Sirma Young Spirit ще търсим и ще подпомагаме екипи, които са силно мотивирани и решени да доведат до успех проекта си. Това означава, че ако одобрим вашето предложение, ще инвестираме във вас, ще ви помагаме и заедно ще тръгнем по трудния път на предприемача“ – обяснява Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг – „Гаранция за успеха на начинанието ще бъде нашият опит да създаваме печеливши бизнеси в сферата на технологиите. Цялото развитие на Сирма Груп до момента се дължи на умението да откриваме добри идеи, да ги реализираме технически и да създадем около тях успешен бизнес. Новата инициатива SYS е логично продължение на вътрешните R&D и инвестиционни процеси в групата.“

Програмата е фокусирана върху инвестиции в най-ранния етап от веригата на рисковото финансиране за даден бизнес (т.нар. – seed инвестиции). Чрез нея начинаещите предприемачи ще имат възможност да разработят прототип и бизнес план с цел привличане на последваща инвестиция или първоначална версия на своя продукт, да структурират успешно компанията си, както и да се опитат да достигнет до пазара.

„Съществената разлика между Сирма Груп и много от фондовете, инвестиращи в технологични фирми, е че ние се заангажираме изцяло с развитието на подкрепяните от нас проекти, заставаме зад тях с целия си осемнадесетгодишен опит в сферата на фирменото управление и работим ежедневно за техния успех“ – посочва Явор Джонев, председател на Надзорния съвет на Сирма Груп Холдинг – „Много от фирмите в Сирма Груп, като EngView Systems и Ontotext, са израстнали до световни лидери в своите области и ние искаме да предадем на младите предприемачи нашето убеждение, че успехът е възможен и в България. Още повече, че същите мениджъри, които са в основата на досегашните успехи на групата и са доказали способностите си да създават нови бизнеси на знанието, ще бъдат заангажирани и с проектите, одобрени по програмата SYS.“

Бизнес моделът на Сирма е различен от типичните рискови инвеститори именно с това, че  компанията изгражда нови звена на базата на собствените си управленски и технологични ресурси, което намалява времето за навлизане на пазара и повишава конкурентноспособността. Този начин на инвестиционно управление, комбиниран с относителната независимост и ясен пазарен фокус на отделните звена, съчетава ползите на голямата компания с гъвкавостта и ефективността на малкия предприемачески бизнес. Сирма поддържа плавното, органично развитие на бизнесите си, за да могат те да достигнат максималния си потенциал без излишно големи рискове.

Програмата SYS ще подпомага начинания, за които са изпълнени следните условия:

* предприемачът има иновативна идея в областта на информационните технологии;
* зад бизнес идеята стои не един човек, а екип от 2 до 5 човека;
* предприемачите са млади, не работят от скоро в екип, вече са работили по идеята и има какво да покажат;
* членовете на екипа са готови през следващите 6 до 12 месеца да работят извънредно и само върху идеята си, без странични ангажименти и с пълна отдаденост;
* предимство е ако поне един от предприемачите има интерес да се занимава с бизнес.

Предприемачите, търсещи подкрепа, могат да изпратят кратко описание на идеята си на адрес sys@sirma.com, след което ръководството на Сирма ще проведе предварителни срещи с екипите, представили интересни проекти. Проектите ще бъдат класирани два пъти годишно: в края на март и края на септември. Сирма Груп ще инвестира на първи рунд до 50 000 лв, срещу миноритарен дял в компанията и ще излъчи ментори за всеки от бизнесите, които ще имат за задача да подпомагат тяхното развитие, да съветват, да осъществяват връзката между новия бизнес и технологичните и бизнес центровете в Сирма, да наблюдават развитието и прогреса по проекта, както и да съдействат за привличане на следващ рунд инвестиция, ако е необходимо. В рамките на програмата Сирма ще осигури използване на необходимата за бъдещо развитие на проектите инфраструктура. Паралелно с технологичното развитие на проекта, менторът и екипите на Сирма ще работят с предприемачите върху бизнес плана. Освен това групата ще им помага да се срещат с други потенциални инвеститори и ще им съдейства при преговорите с тях до постигане на успех при евентуален втори рунд на инвестиция. Младите предприемачи ще имат достъп до международната мрежа от партньори и дистрибутори на Сирма, ще могат много по-лесно да се срещнат с потенциални, стратегически за техния бизнес големи международни компании и на практика ще станат част от семейството на групата Сирма.

За повече информация или предложения: sys@sirma.com

Повече за Сирма Груп

Сирма Груп е най-големият български технологичен холдинг с 18 годишна история и доказан опит в създаването на нови бизнеси на знанието. Някои звена в Сирма Груп са сред глобалните лидери в своите сектори, а други са водещи технологични фирми в България.
В основата на този успех е силният фокус върху познанието и иновацията, като главна добавена стойност за бизнеса и обществото, както и ангажираността на фирмата към нуждите на клиентите, партньорите и служителите. Всеки от бизнесите на Сирма съчетава компетентност и гъвкавост в своята специфична област с подкрепата и инфраструктурата на целия холдинг, което дава допълнителни предимства за нашите клиенти.
“Днес групата се ръководи от същите хора, които са я създали и развивали през годините, доказвайки своята компетентност в сферата на информационните технологии и управлението. Това ни дава увереност, че се движим в правилна посока и сме гарантирали стабилността на новите си проекти. Сирма особено цени своя човешки потенциал – собственици в компаниите са десетки от служителите, допринесли със своя труд и креативност за успеха. Убедени сме, че в България успехът е възможен по пътя на знанието и искаме да предадем своя оптимизъм на повече млади хора у нас” – посочват ръководителите на Сирма Груп.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *