„Сирма Ентерпрайз Системс“ пусна ново облачно решение на американския пазар

„Сирма Ентерпрайз Системс“ АД обяви пускането на своето първо облачно решение – Sirma Go Digital на пазара в САЩ. То представлява цялостно решение, което позволява на компаниите да се фокусират върху управлението на основните бизнес процес, а не върху поддръжката на системите си. Потреблението и заплащането на услугата следват SaaS модел (Software as a Service – софтуер, предлаган като услуга) – клиентите заплащат месечна такса, която е за реално използване и покрива обработката, съхранението и поддръжката. Цената на услугата е изключително конкурентна и няма ограничение за броя потребители. „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД е част от групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД, която наскоро успешно приключи кампанията си за първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София).

Sirma Go Digital дава възможност на компаниите да сканират, мигрират данни, имплементират и конфигурират услуги, които им позволяват цифрово управление на документи. Решението е предназначено за малкия и среден бизнес, и e част от цялостната система за интелигентно управление на документи и процеси в една организация.

С помощта на Sirma Go Digital компаниите могат да организират по-добре своята информация и да модернизират бизнес процесите си, постигайки ясна възвръщаемост на инвестициите (RΟΙ – return on investments). В резултат на подобрената ефективност на работните процеси се оптимизират разходите и се подобряват оперативните резултати.

Използвайки решението, фирмите могат да направят оценка на ситуацията и да извършат предварителен разчет на разходите, свързани с дигитализирането на наличните хартиени документи. Като следваща стъпка се извършва сканиране, OCR и извличане на метаданни. Софтуерът автоматизира сканирането и работните процеси в компанията.

Друга съществена функционалност е класифицирането на документи, организирането на пространствата и създаването на динамични папки. Софтуерът разполага с богат набор от шаблони за документи, които може да се конфигурират по избор. От гледна точка на контрол на достъпа до информация, решението дава нива на достъп, преглед и одобряване на фирмени политики. Важен акцент също е, че екипът на Сирма предлага интеграция на персонализирани решения, свързани със спецификата на работните процеси и операции в дадена организация.

Екипът, отговарящ за продажбите на облачните услуги на Сирма е под ръководството на Даниел Шийлс (Daniel Shiels) и е ситуиран в нов, трети офис на компанията, разположен в самото сърце на Ню Йорк – Манхатън. Офисът отваря врати в средата на ноември 2016 година. Локацията е предпочетена от търговският екип на Сирма, поради наличието на голям брой потенциални клиенти, които вече са проявили предварителен интерес към продукта. Американският екип е посветен на мисията да предлага и имплементира Sirma Go Digital за сегмента на малкия и среден бизнес в САЩ. Членовете му предлагат също консултиране и поддръжка, осигурявайки висока добавена стойност на своите клиенти на най-конкурентния и динамично развиващ се пазар в света.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *