Сирма е разпозната сред водещите български софтуерни разработчици в годишната класация Топ 100 на технологичните компании

 

 

Сирма Груп Холдинг е позиционирана сред водещите български софтуерни разработчици у нас в тазгодишното издание на класацията Топ 100 на ИТ компаниите в България. Ежегодната класация се изготвя от екипа на Computerworld и подрежда технологичните дружества на база на приходите през 2019 година. Сирма заема 14-та позиция сред всички технологични дружества, като пред нея са предимно чуждестранни компании или такива от други подсегменти на информационните технологии като хардуер и системна интеграция. Това я поставя в тройката на най-големите български софтуерни фирми. Сирма е класирана с две позиции по-напред, в сравнение с изданието на класацията през 2019 година.

 

Миналата година беше много успешна за Сирма Груп Холдинг, като много от дружествата в групата отчетоха ръст. Холдингът оперира на пазарите в Европа, Северна Америка и Азия, а редица негови компании и марки са разпознаваеми по целия свят. Сред тях са едно от най-популярните приложения за диабетно болни в света Diabetes:M, водещата компания за семантични технологии Sirma AI, която осъществява дейност като Ontotext, дружеството EngView за CAD/CAM системи, Sirma Business Consulting за банкови и финансови решения и др.

 

От компанията отчитат засилен интерес през 2019 г. към софтуерни продукти, насочени към финансовата индустрия, във връзка с влизането в сила на ревизираната Директива на Европейския съюз за платежните услуги PSD2 (2015/2366). Новата директива поставя редица предизвикателства пред банковия сектор, а Сирма разполага с подходящи решения за тях. Групата има също силен фокус върху някои от най-иновативните области на технологиите като електронното здравеопазване, изкуствения интелект, семантичните технологии, системите за управление на бизнеса и други.

 

През 2020 г. Сирма осъществи важни стъпки за борба с пандемията от COVID-19. Компанията взе решение да отключи всички платени абонаментни функции на приложението Diabetes:M по време на пика на пандемията от Covid-19, сред които е и опцията за дистанционно следене от лекар, с цел да спести на диабетно болните ходенето в болници за регулярни срещи с лекари. Sirma AI от своя страна предостави безплатно своята графова база GraphDB на медицински организации от целия свят, борещи се със заразата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *