Сирма Медия с награда от Международния конкурс за мултимедийни образователни продукти Comenius EduMedia 2009

alexanderalexandrovАлександър Александров

Издателството на мултимедийни знания Сирма Медия получи наградата за дидактичен мултимедиен продукт на Международния конкурс за мултимедийни образователни продукти Comenius EduMedia 2009. Фирмата е отличена за своята електронна енциклопедия „История на България”, а призът беше връчен по време на тържественото събиране на Българската академия на науките по повод Деня на народните будители.

„Фактът, че в такъв престижен конкурс е избран мултимедиен проект от България говори много положително за развитието на новите образователни технологии в нашата страна. Намираме се в преходен етап към едно ново общество, базирано на познанието и усилията, които вложим днес в създаването на нови модели за придобиване и оценяване на знания, ще се възвърнат многократно в бъдеще, от което ще имаме полза не само ние, като компания, но и цялото общество. Сирма Meдия е създадена именно с цел да бъде движеща сила в този процес и затова приемаме наградата от конкурса Comenius EduMedia 2009, като признание за добре свършена работа“ – заяви Илиян Узунов, изпълнителен директор на Сирма Медия.

Електронната енциклопедия „История на България” е съвместен продукт на Сирма Медия и Книгоиздателска къща „Труд” ООД. Продуктът се базира на историческите трудове на утвърдилите се в разработването на справочни издания авторски колективи, ръководени от именитите изследователи на българската и световна история проф. д-р Георги Бакалов и проф. д-р Милен Куманов. Енциклопедията съчетава богато текстово и видео съдържание, предлагайки, както детайлна информация, така и възможност за създаване на визуална представа за личностите „правещи историята”, както и за бита, културата и религията на обикновените хора, живели преди нас.

В „История на България” са включени над 14 000 статии и 2 000 изображения, отразяващи политическото, икономическото и културно-религиозното развитие на българите от най-древни времена до наши дни, подредени азбучно и в 190 категории и подкатегории. Изданието предоставя възможност за бързо и ефективно търсене по думи, дати, словоформи, фрази и категории. Електронната енциклопедия е залегнала в образователния пакет „Продукти на знанието”, който е разпространен във всички български училища.

Наградата Comenius EduMedia е учредена преди почти 15 години от „Дружеството за педагогика и информация” – научно професионална организация за мултимедия, образователни технологии и медийна дидактика, в контекста на Европейския проект EuroMedia, а по-късно и на QualiMedia.

Целите на проекта включват насочване на вниманието на създателите на мултимедийни продукти към разнообразните дейности на образованието (преподаване, обучение, самообразоване); свързване на професионално заетите в областта на образованието и науката, с компаниите, специализирани в създаване на мултимедийни продукти, с издателствата, които ги публикуват и разпространяват, както и с отделни автори и творчески екипи, които ги изработват или дават идеи за тях.

„Спечелването на тази награда за България е стъпка по посока приобщаването й към богатите в научно и образователно отношение страни. Това е знаково събитие, което може да даде тласък на България да използва интелектуалните заложби, желанието за знания, образователните преки и косвени дейности на всички възрасти и професии“ – заяви ст.н.с. д-р Магдалена А. Калайджиева, упълномощено от GPI лице за България, по повод спечелената от Сирма Медия награда.

Повече за Сирма Медия

Сирма Медия АД, част от Сирма Груп Холдинг, е първото българско издателство на мултимедийни електронни знания – енциклопедии, речници, образователни игри, уеб базирани бази знания и инструменти за работа на български език. Дейността на Сирма Медия започва през 2002 г. с издаването на първата електронна Българска енциклопедия „А-Я”, съвместно с Българска академия на науките и Книгоиздателска къща „Труд”.
Днес Сирма Медия се развива в две основни бизнес направления: образование и културно – историческо наследство. Първото включва мултимедийни образователни продукти; специализирани уеб приложения – уеб портали, семантични хранилища, системи за управление на образователния процес; собствени методики за преподаване и курсове за обучение и квалификация на учители. Във второто направление влизат дигитализацията и съвременното представяне на културно-историческо наследство, дигиталните хранилища на артефакти, уеб базирани информационни системи за управление, каталогизиране и представяне на културно-историческо наследство.

Понастоящем мултимедийните енциклопедични продукти на Сирма Медия (образователен пакет „Продукти на знанието”), заедно с познавателния и образователен уеб портал http://www.znam.bg, както и семантичното хранилище на образователни ресурси са достъпни във всички български училища и се използват активно за нуждите на образователния процес. Повече информация за Сирма Медия е достъпна на адрес: http://www.sirmamedia.com/index.jsp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *