Сирма се включи в новата изследователска програма за малки и средни фирми на ЕБВР

 

Основната цел на програмата е да привлече вниманието на международната инвестиционна общност

 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обяви старта на двегодишна изследователска програма в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП), които се листват на националните фондови борси в България, Хърватска, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Словения. Българската софтуерна компания Сирма ще вземе участие в начинанието, заедно с други дружества от страната и региона. Програмата ще бъде финансирана от фонда Taiwan Business-EBRD Technical Cooperation Fund.

 

Основната цел е да бъдат създадени висококачествени изследователски доклади, с чиято помощ да се преодолеят информационните бариери, които отслабват ликвидността на пазара. Увеличавайки прозрачността на пазарите чрез осигуряване на повече надеждна информация се сочи като ключов фактор за разширяване на възможностите за финансиране на малки и средни фирми от региона. Всички изследователски доклади ще бъдат достъпни свободно в новосъздадения информационен хъб.

 

Програмата съответства изцяло на целите на екшън плана на Европейската комисия за създаване на съюз на капиталовите пазари. Тя ще бъде осъществена от инвестиционната банка Wood & Company, специализирана в развиващите се пазари.

 

„Осигуряването на регулярни финансови отчети на английски език, подкрепени от инвестиционните доклади, генерирани от програмата ще се превърне в еталон за всички листвани компании в региона“ – заяви по този повод Станислав Танушев, Директор по взаимоотношенията с инвеститорите в Сирма Груп Холдинг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *