Сиско представи стратегия за “умна ел. мрежа”

alexanderalexandrov4Александър Александров

Сиско Системс представи стратегия за цялостна мрежова инфраструктура, която помага на компаниите за комунални услуги и на техните клиенти да управляват доставката на електроенергия и енергийното потребление по-ефективно. С нововъведението се създава завършена IP – базирана комуникационна платформа, която обхваща целия процес от производството на електроенергията, до доставката й до бизнеса и домашните потребители.

Този клас решения на Сиско, наречени “умна електрическа мрежа” (Cisco Smart Grid), се внедряват в ключови елементи на енергийната инфраструктурата – от центровете за данни и електрическите подстанции, до крайните потребители. В добавка опитът на Сиско в сферата на интелигентните IP базирани инфраструктури създава възможности за появата на допълнителни експертни решения за комуналните услуги и гъвкави възможности за доставка на ел. енергия “при поискване”. Според представители на компанията, това ще доведе до спестяване на ел. енергия, до по-ниски нива на отделяните вредни емисии и до нови възможности за иновативни услуги.

“Мрежовите технологии ще служат като платформа за умна и много по-сигурна енергийна мрежа през 21 век. Сиско е позиционирана уникално, така че да предложи конвергентни комуникации за “умна мрежа” и да съдейства на клиентите на компаниите за комунални услуги като доведе до бизнес трансформация, която ще позволи ефективно предаване на енергия и доставка на напълно нови екологични услуги на клиентите” – твърди Джон Чеймбърс, главен изпълнителен директор на Сиско.

Според данни на компанията, пазарът за комуникационна инфраструктура от типа Smart Grid ще достигне 20 милиарда долара годишно през следващите pet години. От Сиско посочват, че поради сривове в електрическата система бизнесът в САЩ губи около 50 милиарда долара годишно. “Умната мрежа” ще намали значително негативното влияние на сривовете върху системата и ще ограничи отделянето на емисиите на въглероден двуокис до еквивалента на 60 до 211 милиона тона за година до 2030 г., показват изчисленията на Института за изследване на електрическата енергия. Същевременно различни проучвания, включително и изследване, спонсорирано от Американската лаборатория по енергетика, показват намаляване на енергопотреблението на домакинствата с 10-15% при използването на “умната мрежа” на Сиско.

Обединението, наречено Grid Wise, в което членува и Сиско, е изчислило, че инвестициите в “умна мрежа” ще генерират създаването на около 280 000 работни места в различни сектори. Според университета Карнеги Мелън и други водещи центрове за проучвания, 49% от кибер заплахите за сигурността на електропреносната инфраструктура започват от пропуски във физическата сигурност. Затова портфолиото от продукти на Сиско и водещият опит на компанията както във физическата, така и в кибер сигурността, помагат на водещи организации да създадат по-добре защитена енергийна архитектура. Този всестранен и конвергентен подход води до намаляване на оперативните разходи и до подобряване на кибер сигурността на ключовата инфраструктура.

Информация за стратегията на Сиско “умна мрежа” е достъпна тук.

Тук можете да прочетете постинги от блога на Сиско Ecolibrium.

Повече информация за решенията на Сиско Connected Energy Management има тук.

А ето и повече информация за проекта Energy Smart Miami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *