Системите за управление на бизнеса вече ще разбират какво им говорим

Комуникацията на естествен език със софтуера, вградените анализи и изкуственият интелект ще променят бизнес софтуера през 2019 година

 

Навлизането на комуникацията на естествен език със софтуера, бизнес анализите, вградени директно в системите, редица нови направления в изкуствения интелект, както и технологиите за добавена реалност (augmented reality) – това са някои от най-интересните тенденции, които ще променят сегмента на бизнес софтуера през 2019 година. Машинното обучение (machine learning) и автоматизацията на процеси също ще продължават да оказват влияние върху системите за управление на бизнеса, помагайки им да отговорят на лавинообразното нарастване на информацията и растящите клиентски очаквания, става ясно още от анализ на българската компания за бизнес софтуер Тим ВИЖЪН България. По-долу можете да се запознаете по-подробно с най-интересните тенденции в този технологичен сектор през следващите дванадесет месеца.

 

Възход на комуникацията на естествен език (Natural Language Processing – NLP)

 

Комуникацията на естествен език със софтуерните системи не е новост, но през следващите месеци тя ще навлиза все по-силно в системите за управление на бизнеса. Технологията, която прави това възможно, е машинното самообучение (machine learning). То позволява на софтуерните системи на практика да „разбират“ и дават разбираем отговор на зададени гласово или писмено въпроси.

 

Тези тенденция се очаква да доминира при развитието на системите за бизнес анализи (BI – Business Intelligence) през годината, придавайки по този начин човешко лице на данните и разширявайки възможностите за използването им. Прилагането на естествената комуникация в системите за анализ разширява обхвата на потребители, които ще могат да се възползват от предимствата на визуалните анализи без да имат задълбочени познания за работа със самите решения. NLP технологията ще намери приложение още в първата за тази година версия на водещото решение за бизнес анализи Tableau.

 

Embedded Analytics  – бизнес анализите вече са вградени в платформите

 

Друга тенденция, която ще доминира при системите за анализ на данните, е скъсяването на разстоянието от потребителите до данните чрез поставяне на анализите там, където са необходими. Т.нар. вграждане на анализи (Embedded Analytics) позволява данните да се интерпретират още в момента и на мястото на възникването им и скъсява времето за вземане на решения и предприемане на действия, на база на тези данни.

 

Нови направления в развитието на изкуствения интелект в бизнес софтуера

 

Изкуственият интелект (Artificial Intelligence – AI) оказва влияние върху системите за управление на бизнеса вече от няколко години и 2019 г. няма да е изключение. AI технологиите ще играят все по-голяма роля във всички направления на ERP, CRM и BI системите, като големите разработчици на подобен род софтуер активно работят в тази насока. В края на миналата година Microsoft пусна на пазара в САЩ AI решения, които асистират в направления като продажби, клиентско обслужване и маркетинг. Друго направление, в което изкуственият интелект ще играе прогресивно нарастваща роля е формулирането на прогнози, идентифициране на тенденции, предсказване на необходимост и предприемане на действия по задоволяването й без нужда от човешка намеса.

 

Автоматизация на рутинни процеси

 

Автоматизацията е сред основните предимства на системите за управление на бизнеса и също се развива с бързи темпове през последните години. Стъпвайки на все по-широкото навлизане на AI и машинното самообучение, т.нар. роботизирана автоматизация на процесите (Robotic Process Automation – RPA) постепенно обхваща нарастващ брой рутинни процеси и дейности както в ERP, така и в CRM системите.

 

Ботове все по-често ще автоматизират ръчни процеси като отваряне и сортиране на мейли, прочитане на бази данни, попълване на бланки, извършване на калкулации, обработка на фактури, отчети, следене на клиентско поведение, идентифициране на възможности за продажби и др. По този начин намалява възможността да бъдат допуснати грешки и се освобождава ценно време, което служителите да използват за по-творчески дейности.

 

Добавена реалност (augmented reality) за бизнеса

 

Бизнесът бързо осъзнава ползите от технологиите за „добавена” реалност и те вече намират своето място в решенията за бизнес мениджмънт и анализи. Като част от CRM системите устройствата за добавена реалност вече се използват в сервизните услуги, позволявайки на сервизните специалисти достъп до богата библиотека от информация и експертни знания в реално време, което пък повишава възможностите им да се справят бързо с комплексни задачи. Очакванията са, че през 2019 ще видим и други приложения на технологията, с които тя ще обогати възможностите на софтуерните решения за управление.

 

Цялостни интегрирани решения в “облака”

 

“Облачните” технологии са настоящето и бъдещето на системите за бизнес управление. Това е видно не само от продължаващата с все по-бързи темпове миграцията към cloud – архитектури, а и от цялостната преориентация на разработчиците, които отдават все по-висок приоритет на своите облачни решения. Гъвкавостта на “облачната” среда подпомага превръщането на отделните системи за управление в цялостни интегрирани решения, обхващащи все повече и повече бизнес процеси, включително и такива, насочени към човешки ресурси, маркетинг и маркетингова автоматизация, офис продуктивност и др.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *