СМ Консулта предлага безплатно Infor MyDay за клиентите на Infor ERP LN

alexanderalexandrov9Александър Александров

Доставчикът на решения за управление на бизнеса СМ Консулта съобщи, че Infor MyDay вече е на разположение на потребителите на Infor ERP LN – интегрирана софтуерна система за управление на корпоративните ресурси. Infor MyDay представлява динамичен уеб базиран потребителски интерфейс към софтуерните приложения на Infor, който осигурява централизиран достъп до важна справочна информация, необходима на потребителите при ежедневната им работа. Фирмите, използващи Infor ERP LN с Feature Pack 5 или по-висока версия, с валиден договор за поддръжка могат да се възползват от предимствата, които дава Infor MyDay напълно безплатно.

Infor MyDay позволява лесно използване и анализ на данни, които са трудно достъпни в системата и дава възможност на служителите, взимащи решения във фирмата, да могат да реагират бързо в случай на нужда. От Infor са идентифицирали повече от 150 роли, за които Infor MyDay персонализира информацията в области като операции, продажби, производство и финанси. Информацията, която се предоставя на потребителите може да подпомогне производителите да подобрят паричните потоци, да повишат печалбите, да намалят оперативните разходи, да подобрят качеството на продуктите, да увеличат приходите и да намалят времето за решаване на проблеми.

За компании в областта на производството Infor MyDay осигурява информация, която подпомага потребителите да анализират използването на материалите и ресурсите и да извличат информация за други специфични за производството индикатори, които дават вътрешен поглед върху процесите. Въз основа на информацията, предоставена от Infor MyDay, потребителите могат да вземат решения, които да намалят ненужните разходи и да подобрят качеството на продуктите, подпомагайки ефикасността на операциите.

Освен това чрез Infor MyDay производителите, могат да подобрят обслужването на клиентите като приоритизират клиентските заявки по начин, по който да бъдат генерирани най-големи ползи. Чрез анализиране на данните за обработването на поръчките, сметките, по които се натрупват вземанията и складовите запаси, Infor MyDay подпомага служителите, занимаващи се с продажби и финанси да дефинират различни индикатори. В допълнение решението дава възможност на производителите да подобрят паричните потоци чрез осигуряване на индикатори, които да подпомогнат служителите във финансово-счетоводния отдел да управляват паричните потоци, да намалят консумацията на капитал и да минимизират времето за реакция.

“В продължение на години ERP решенията са събирали и организирали огромни масиви от данни за цялата дейност на предприятието от магазина до бек офиса” – казва Джеф Абот, вицепрезидент, отговарящ за маркетинга на продуктовите решения в Infor – “Infor MyDay изнася ERP системите на следващо ниво, като взима тези данни, анализира ги и предоставя на служителите ключови индикатори, така че те да могат бързо да вземат обосновани решения и да предприемат необходимите действия за подобряване на ефективността на бизнеса, спестявайки по този начин време за събирането и анализирането на данните със собствени средства.”

Infor MyDay е изграден чрез отворената service oriented архитектура Infor Open SOA, която използва стандартен бизнес език за трансфериране на данни между решения на Infor и други системи. С помощта на Infor Open SOA клиентите на Infor могат бързо и икономично да добавят други приложения на компанията и вътрешни за фирмата софтуерни приложения без да има необходимост да деинсталират и заменят софтуера или да прекъсват операции на други системи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *