Софтуерната компания Онтотекст получи награда Питагор

alexanderalexandrov2Българската софтуерна компания Онтотекст, която е част от Сирма Груп, получи престижната награда за наука Питагор за 2010 г. за „фирма, най-успешно усвоила нови научни разработки или предоставила специализирани научни услуги в полза на обществото”. Отличията се дават от Министерство на образованието, младежта и науката в единадесет категории на учени и научни колективи, допринесли най-много за развитието на определена наука в България. Призовете са ежегодни и водят началото си от 2003 г.

„Това е признание за всички в Онтотекст, за упорството ни да докажем, че малка българска софтуерна фирма, може да участва в научни разработки на най-високо световно ниво, да ги реализира в софтуерни продукти и успешно да конкурира водещите софтуерни компании в света“ – заяви Атанас Киряков, ръководител на Онтотекст.

Онтотекст е глобален лидер в сферата на семантичните технологии. Нейните продукти се използват от най-големите фармацевтични и телекомуникационни фирми, както и от много други организации по целия свят, за проекти, в които утвърдените технологии за интеграция и анализ на данни не са достатъчно ефективни. При получаването на наградата Питагор, Киряков изрази убеждението си, че за възникването и успешното развитие на Онтотекст, като иновативна компания с активна изследователска дейност, огромен принос имат Здравко Петров и много други преподаватели от Софийска Математическа Гимназия, Кирил Симов и Галя Ангелова от Лабораторията за Лингвистично Моделиране към Българската академия на науките, както и партньорите и колегите им от Сирма Груп.

„Не са много софтуерните фирми, които биха погледнали сериозно на предложение за създаване на NLP lab и които могат да развиват в продължение на години лаборатория на Сирма за разработка на софтуер и изследвания свързани с представяне на знания (KR) и компютърна лингвистика (CL/NLP). Иска се кураж, за да го направи една малка на фона на ИТ гигантите фирма в България“ – добави Атанас Киряков.

Повече за Онтотекст

Онтотекст разработва базови семантични технологии с висока производителност и мащабируемост, съвместими със стандартите за т.нар. Семантичен уеб. Онтотекст е известен с няколко свои продукта: KIM – най-популярната платформа за семантична анотация и търсене, както и семантичната база данни OWLIM, доказала се като най-бързата и мащабируема RDF(S)/OWL система. Решенията, създавани с технологиите на Онтотекст, могат да спестят значително време и финансови ресурси в процеса на достъп и обработка на текст и данни от множество източници в сферата на науките за живота (фармацевтика, медицина, биология), издателската дейност, търговското разузнаване (Business Intelligence), телекомуникациите, набирането на персонал и други. През последните девет години Онтотекст се е наложила и като важен участник в редица значими проекти с отворен код, като GATE и Sesame. Компанията е една от най-успешните български софтуерни фирми и е част от Сирма Груп Холдинг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *