Софтуерната компания Тим ВИЖЪН България е готова да реализира проекти за ERP системи, финансирани по ОПИК

Фирми от над 20 малки общини в България имат възможността да финансират внедряването на ERP системи със средства от Европейския съюз, отпускани в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Това информираха от софтуерната компания Тим ВИЖЪН България, чийто екип е напълно подготвен да реализира такива проекти и има дългогодишен опит и експертиза в областта на внедряването на ERP системи с европейско финансиране.

 

За финансиране все още могат да кандидатстват малки и средни фирми от общините Балчик, Генерал Тошево, Куклен, Асеновград, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Белово, Септември, Велинград, Радомир, Земен, Марица, Свиленград, Ардино, Джебел, Долни Чифлик, Бяла, Поморие, Белене, Никопол, Дряново и Трявна.

 

Средствата ще могат да бъдат използвани за закупуване и внедряване на системи за управление на бизнеса (ERP – Enterprise Resource Planning), както и за реинженеринг и внедряване на добри производствени практики. Консултантската компания Тим ВИЖЪН България е един от първите консултанти по внедряване на системи за управление на бизнеса у нас и има в портфолиото си множество проекти, финансирани с европейски средства. Компанията, която наскоро навърши 20 години, предлага системи за управление на бизнеса (ERP), управление на контактите с клиенти (CRM), бизнес анализи (BI) и др.

 

ОПИК предоставя възможност на компаниите от още пет общини да кандидатстват за средства, предназначени за закупуване на оборудване и повишаване на производствения капацитет. За всички компании, нуждаещи се от средства за своето развитие и растеж, Тим ВИЖЪН България предлага съдействие при кандидатстването и реализацията на проекти с европейско финансиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *