Софтуерната фирма „Онтотекст“ обяви глобално партньорство с Keen Analytics

Българската софтуерна компания „Онтотекст“ АД, която е сред световните лидери в сегмента на семантичните технологии, обяви глобално партньорство с американската фирма Keen Analytics. Съвместната работа на двете дружества ще улесни използването на семантични технологии от бизнес организациите, предоставяйки на последните по-добър поглед върху клиентите и пазарите им, както и върху новите тенденции „Онтотекст“ е част от групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД, която планира първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София) през септември.

В рамките на партньорството RDF – базираната база данни GraphDB на „Онтотекст“ ще бъде обединена с професионалните и консултантските услуги на Keen Analytics, фокусирани върху семантични и онтологични анализи на бизнес информация. Решението на „Онтотекст“ ще бъде интегрирано също и с обучителните услуги на американската компания, оптимизирайки достъпа до данни за нейните клиенти. От своя страна българската софтуерна фирма ще предлага обучения и видео материали, създадени от Keen Analytics. Очаква се в резултат на партньорството решението GraphDB на да бъде много по-достъпно за бизнес клиенти.

„Това партньорство, основано на професионалните услуги и обучителен капацитет на Keen, ще помогне на нашите американски и глобални клиенти да подобрят процеса по вземане на бизнес решения, разбирайки по-добре нашия сложен RDF базиран продукт“ – заяви Атанас Киряков, главен изпълнителен директор на „Онтотекст“.

„Когато става въпрос за бази данни с диаграми „Онтотекст“ е световен лидер в това да улесни компаниите да се възползват от бързо развиващите се семантични технологии“ – добави др. Артър Кийн, партньор и съосновател на Keen Analytics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *