Софтуерната фирма Busols предлага безплатни инсталации на свободен софтуер за малки и средни фирми

alexanderalexandrov1Александър Александров

Българската софтуерната компания Busols стартира инициатива за безплатно инсталиране на свободен софтуер, който обезпечава поддръжката на електронната поща и работа в екип за малки и средни фирми. Кампанията ще продължи до края на юли 2011 г. и през това време екипът ще осъществява Linux – базирани инсталации на версията с отворен код на решението Zimbra collaboration suite. Целта на инициативата е по-широкото популяризиране на свободния софтуер и корпоративните решения, базирани на свободен софтуер, както и популяризирането на собствените услуги и прдукти на фирма Busols. В рамките на кампанията екипът ще предлага и безплатни консултации в сферата на софтуера с отворен код. Повече информация е достъпна на адрес: http://busols.com/zimbra.

Zimbra включва всички нужни на една малка или средна фирма функции за организиране на работата, като управление на контактите, богати email функционалности, личен и групов календар, функции за споделяне и управление на документи и др.

„Ние сме убедени, че свободният софтуер продължава да бъде подценяван от много български мениджъри, като възможност за изграждане на надеждна информационна инфраструктура на изключително достъпна цена. В резултат една част от фирмите у нас залагат на много по-скъпи софтуерни решения, а други, които не могат да си го позволят, продължават да се лишават от ключови за бизнеса технологични функционалности, което ги прави все по-неконкурентоспособни на пазара. Свободният софтуер е очевидната алтернатива за постигане на висока конкурентоспособност, при ниска цялостна цена на притежание и единствената причина фирмите да не се възползват от това е недостатъчното познаване на този вид решения. Именно затова ние стартираме инициатива за безплатно инсталиране на Zimbra, с което се надяваме да привлечем вниманието към високата ефективност и ниската цена на свободните софтуерни решения“ – заяви Николай Калчев, експерт във фирма Busols.

Какво е свободен софтуер?

Свободният софтуер представлява компютърни програми, чиито лиценз позволява тяхното свободно разпространение от трети страни, безплатно или с цел печалба. Въпреки че това понятие често се припокрива със софтуера с отворен код (програми с открит изходен код), те не са равнозначни. Предимствата на свободния софтуер са в значително по-ниските цени, в сравнение с решения с платени лицензи, както и по-богатата функционалност, по-добрата надеждност и сигурност, дължащи се на факта, че зад свободните решения най-често стоят огромни общности от програмисти, които ги усъвършенстват непрекъснато.

Какво е Zimbra?

Zimbra представлява цялостно решение за корпоративни email комуникации и вътрешно – фирмено сътрудничество, което включва функции за управление на електронната поща, фирмен календар, съхранение и редактиране на документи, комуникация чрез мигновенни съобщения (instant messaging), управление на контакти и др. Всички функционалности се достъпват и управляват лесно чрез уеб базиран интерфейс, базиран на най-новите AJAX технологии и могат да бъдат синхронизирани с приложения на работните станции на служителите. Zimbra е най-лесния път към създаването на истински мобилен офис, в който всеки член на екипа може да комуникира с останалите, да работи с фирмената си електронна поща и работните си документи, без значение къде се намира.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *