С новата система на Гравитек създаването на работни графици и спазването на регулациите става по-лесно от всякога

Гравитек разработи изцяло нова система за бързо и лесно създаване на работни графици и съхранение на работни документи, която автоматично следи за спазването на регулациите, поставени от българското законодателство. Новата система позволява на компаниите да планират оптимално работата на техните служители, без да нарушават правила като брой поредни часове без почивка, брой работни дни без ден за отдих и всички други наредби в трудовото законодателство. По този начин мениджърите ще могат бързо и лесно да планират графиците за месеца, защото системата ще гарантира спазването на закона. При използването на новата система за управление на работните графици вие ще бъдете спокойни, че никога няма да бъдете глобени от проверяващите органи.

Проследяване на важни документи

Освен спазването на законодателството, свързано с работните смени, системата също така съхранява всички документи, които един бизнес трябва да предостави на контролиращите органи. Това помага изключително много на фирми, които имат множество работни локации, и на търговски вериги. Например, чрез системата, от централния офис ще може да се провери наличността на документи за противопожарна безопасност във всеки един обект от веригата. Освен това документите са съхранявани на сигурно място и при необходимост могат да бъдат представени на проверяващите органи.

Системата предлага справки относно наличността на различните типове документи във всеки обект и служител. Това позволява на мениджърите да попълнят липсващата информация, като качат тези документи. Освен това, автоматизирани имейл отчети индикират за отсъствието на задължителни според закона документи.

Отчетност

Тъй като системата е изградена от интегрирана база данни с информация за персонала, тя изготвя отчети, които специалистите по човешки ресурси или собствениците могат да използват, за да анализират показатели на работната сила. Софтуерът позволява да се определят работните дни, отпуските, болничните и извънредния труд на даден служител. Това дава възможност за по-голяма прозрачност и контрол в управлението на човешките ресурси.

 

Promotrasfers.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *