Телеком Бизнес Солюшънс ще изгражда телеком инфраструктурата в Мини Марица Изток

alexanderalexandrov3Александър Александров

След проведен открит конкурс в Мини Марица Изток ЕАД, Консорциум Телеком Бизнес Солюшънс спечели обществена поръчка за доставка, монтаж, инсталиране и пускане в действие на две конфигурации от типа учрежденска автоматична телефонна централа (УАТЦ).

Консорциумът печели в конкуренция с компаниите Теко АД, Алком – Тех ЕАД и Контракс. Изпълнението на договора ще започне през юни, а проектът предвижда да бъде изградена единна комуникация с трицифрен номерационен план, споделяне на ресурсите и значително намаляване на разходите за телефония.

За тази цел ще бъде изградена 2Mbit/s връзка между системите Aastra (Ericsson) MX-ONE с общ капацитет близо 1000 абоната, които ще бъдат инсталирани в рудниците ”Трояново-север” и ”Трояново-3”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *