Термини

ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP представлява клас бизнес софтуер, който служи за цялостно управление на ресурсите в една компания. Сред ключовите функционалности на ERP системите е управлението и анализа на финансовите потоци, екипите, доставките и продажбите. Внедряването на ERP придава нов смисъл на информацията за бизнес процесите и води до цялостна промяна в организацията на работа в компанията. Ето повече информация по темата от Wikipedia.

CRM (Customer Relationship Management)

CRM решенията представляват софтуерни продукти за управление на взаимоотношенията с клиентите – от търговските дейности и маркетинговите кампании, през поддръжката и запазването на дългосрочни отношения. Те могат да включват цялата история на отношенията на една компания с нейните потребители – от контакти и базова информация за клиентите, до записки на конкретни телефонни разговори, копия от документи (писма, оферти, договори и др.), както и описание на конкретни задачи. Тенденцията за все по-тясна интеграция на CRM системите с телекомуникационните централи пък създава редица нови възможности, включително обаждане на клиент, генерирано с едно натискане на името му в CRM интерфейса (click-to-call) или автоматична поява на информационен прозорец при входящо обаждане от клиент, вписан в системата. Ето повече информация за CRM от Wikipedia.

BI (Business Intelligence)

Този термин включва широка гама методи и софтуерни решения, създадени с цел събиране, интеграция, анализ и визуално представяне на бизнес информация, чиято цел е да подпомагат по-доброто разбиране на протичащите в една компания процеси и съответно по-ефективното взимане на решения от нейното ръководство. На база на събираните в процеса на работа данни BI – решенията биха могли да отговорят на ключови въпроси относно предпочитанията на клиентите и ефективността на служителите, както и да направят прогнози за бъдещото развитие на фирмата. Повече информация по темата има тук.

IP PBX (IP Private Branch Exchange)

Терминът PBX (Private Branch Exchange) се превежда на български като “учрежденска телефонна централа” и включва широк кръг решения за управление на телефонния трафик, внедрени в офиси, хотели, правителствени учреждения и др. С навлизането на технологиите за пренос на глас, а по-късно и на видео през Internet Protocol (IP) секторът на офисните телефонни централи се променя с бързи темпове, създавайки нов клас софтуерни решения за обединени комуникации или IP – базирани PBX. С тях идват и стотици нови функционалности, включително конферентни аудио и видео разговори, използване на служебния телефонен номер отдалечено (от лаптоп или стационарен компютър), Low Cost Routing, VoIP-to-GSM, IVR и др. Повече информация по темата от сайта на Wikipedia има тук.

UC (Unified Communications)

Unified Communications (обединени комуникации) е термин, който има за цел да опише нов клас телекомуникационни решения, заменящи традиционните телефонни централи. Сред ключовите характеристики на UC – решенията са миграция към Internet Protocol, интегриран пренос на глас, видео и данни, гъвкавост, независимост от мястото, където физически се намира телефонната централа, както и независимост от вида крайно устройство.

SIP (Session Initiation Protocol)

SIP е един от най-широко разпространените протоколи за VoIP комуникация и определено най-бързо развиващия се между тях. Той е TCP/IP – базиран протокол, работещ на session – ниво според OSI – модела. SIP позволява инициирането на мултимедийни комуникационни сесии, като глас и видео в IP – среда.

ERM (Enterprise Relationship Management)

Софтуерни решения за цялостно управление на бизнес взаимоотношенията в една компания, включващи както външните, така и вътрешните взаимодействия между служители, клиенти, доставчици и бизнес партньори с акцент върху повишаване ефективността на комуникациите. Повече информация за ERM можете да откриете тук.

Онлайн магазин

Всеки уеб сайт би могъл да служи за разширение на продажбите на една компания, като за целта е достатъчно да има дори само представяне на продуктите или услугите, както и контакти. Онлайн магазинът обаче е уебсайт, в който продажбите представляват вградена функционалност, включваща традиционно “Количка” за пазаруване, възможност продуктите автоматично да се изпращат в нея, както и интеграция с някакъв тип електронни разплащания. Бързата миграция на търговията към интернет е причина онлайн магазините да са едни от най-популярните софтуерни платформи днес и тази тенденция едва ли ще се промени в бъдеще.

CMS (Content Management System

CMS системите или системи за управление на съдържанието са ключов елемент от всеки модерен уебсайт, независимо дали той е фирмен, медиен или от друг тип. Целта им е да улеснят публикуването на текстове, изображения и друго съдържание в уеб. Някои от най-популярните cms системи като WordPress, Drupal и Joomla днес са сред най-използваните типове софтуер в света с милиони инсталации.

One thought on “Термини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *