Технологичният бранш е загрижен от липсата на държавни средства за е-управление

alexanderalexandrovАлександър Александров

“Няма прогрес по пътната карта и дефинирането на приоритетите. Проектът за стратегия за е-управление не е внесен в Министерски съвет – съответно, не е сформиран Националния съвет по е-управление. Работната група спря да заседава, а консултативният съвет към МТИТС също не е заработил” – това заявиха на пресконференция днес представители на четирите най-влиятелни технологични организации у нас: Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), ИКТ Клъстер и Българската уеб асоциация.

Според тях към момента липсва прогрес по пътната карта към публикувания през юли за обществено обсъждане проект на Стратегия за електронно управление на България 2010 – 2015 г. “Работната група спря да заседава, а консултативният съвет към Министерството на транспрота, информационните технологии и съобщенията все още не е заработил.

“Липсва политическа воля за реално изграждане на е-управление като ключ към административната реформа, повишаване на конкурентноспособността на бизнеса и повишаване на качеството на живот на гражданите” – смятат още от технологичния бранш. Те отчитат също и липсата на политическа визия за развитие на иновативни индустрии с висока добавена стойност и съответната необходимост от фундаментална промяна на образователната система. От това зависят не само повишаването на производителността и брутния националнен продукт, но и възможността за устойчивото развитие за осигуряване на достойно демократично бъдеще на България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *