Технологията Lean Startup разкрива как се прави бизнес с минум загуби и разход на ресурси

“Най-големият паразит на земята е идеята, тъй като тя се размножава като паразит. Ако аз имам една идея и я споделя с някой, двамата ще си тръгнем с две идеи”, думите са на предприемача Христо Нейчев, казани на публична лекция по темата Lean Startup пред студенти в УНСС. Директорът бизнес развитие на Телерик продължи лекцията си с уточнението, че за реализирането на една идея са нужни ресурси като време, пари и екип. Как обаче да стартира идеята с минимален разход на ресурси? На този въпрос отговаря именно Lean Startup технологията.

Lean Startup технологията е приложима при създаването на нов продукт или услуга в условията на екстремна несигурност и набляга на непрекъснатата валидация – приема ли пазарът стартиращата идея или не. Първото нещо, от което стартиращият предприемач се нуждае е business model cambels за неговата идея. Това означава отговор на въпросите: какъв е проблемът, който стартиращият бизнес иска да реши, кой е потенциалният клиент на новата услуга или продукт, кои са ключовите й характеристики, колко ще струва реализацията на идеята, както и как тя ще изкарва пари.

Интервюто е един от методите да се намерят всички ключови аспекти на стартиращата идея. То обаче задължително трябва да завърши с обещание за действие. Предприемачът може да поиска от потенциалния клиент на услугата си да отдели допълнително време, за да я опознае, да я препоръча или да я предплати. Така ще се увери, че информацията, която получава е достоверна.

“Най-големият страх на предприемача е да не би да няма пари, клиенти, съмишленици, мотивация или време за идеята си. Нещото, с което той трябва да се съобразява на всяка стъпка от реализирането й  е дали не създава грешното нещо без да се страхува от провал. Провалът е хубаво нещо, защото валидира идеята. Ако не си се провалил, значи не си опитал да надскочиш себе си, не поемаш достатъчно рискове”, казва предприемачът Христо Нейчев, наложил марките Smart Eyes и Crizal Sapphire на пазара.

Повече по темата в портала за образователни новини Uchi.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *