Тим ВИЖЪН България внедри Microsoft Dynamics NAV в Информационно обслужване АД

С над 26 клона във всички областни градове в страната и повече от 300 висококвалифицирани специалисти, „Информационно обслужване“ АД е една от най-големите ИКТ компании в България и основен партньор на държавните институции при осъществяването на ключови ИТ проекти, свързани с информационните технологии и обезпечение на сигурността и функционалността на ключови държавни и общински структури.

Големият мащаб на дейността на компанията и нуждата от повишаване ефективността на управлявление на нейните финансови, човешки и материални ресурси, предопределиха вземането на решение за внедряване на интегрирана система за управление на бизнеса, която да централизира и автоматизира протичащите бизнес процеси.

Изборът на „Информационно обслужване“ АД се спря върху най-внедряваното в световен мащаб ERP решение Microsoft Dynamics NAV, а дългогодишният опит и експертиза на Тим ВИЖЪН България, доказани в над 100 успешно реализирани проекта, ни направиха техен предпочитан партньор.

Предизвикателствата при изпълнението на проекта бяха свързани както с големия мащаб на дейността на компанията-клиент, така и с необходимата интеграция на ERP системата с няколко вече функциониращи в дружеството софтуерни решения.

Благодарение на внедреното ERP решение, „Информационно обслужване“ АД има възможност да управлява максимално ефективно всички процеси, свързани с осъществяване на счетоводната дейност, управление на склад, съставяне и управление на бюджети по звена и проекти, както и управление на паричните потоци в компанията. Microsoft Dynamics NAV спомага за оптималното проследяване, управление и отчитане на многобройните договори и проекти на дружеството на всеки етап от изпълнението им, а с помощта на специално разработеният от Тим ВИЖЪН България модул „Месечно приключване и разпределение на разходите“, компанията получава изчерпателна и достоверна информация за пълната себестойност и реализираната печалба в различните направления на своята дейност.

Специфичният модул за управление на човешките ресурси, също изцяло разработен от Тим ВИЖЪН България, съхранява и систематизира информация за служителите на компанията и й помага да управлява всички дейности, свързани със своя най-ценен капитал.

Внедреното от Тим ВИЖЪН България решение за управление на бизнеса помага на „Информационно обслужване“ АД да постигна цялостен финансов контрол и по-ефективно планиране и управление на ресурсите във всички свои поделения, като същевременно осигурява детайлна и точна информация, повишаваща качеството на вземаните управленски решения.

Реализираният проект демонстрира за пореден път професионализма на Тим ВИЖЪН България и способността ни да се справяме с лекота със сложни и мащабни внедрявания, предоставяйки на клиентите си най-подходящото за техния бизнес ERP решение.

рамки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *