Тим ВИЖЪН България ъпгрейдна Microsoft DynamicsTM NAV системата на Скания България

Скания е международна компания, водещ производител на тежки камиони, автобуси, както и на индустриални и морски двигатели. В България има няколко центъра за продажби и сервиз. Скания България решават да внедрят ERP система преди 9 години и се спират на решението Navision, предлагано от Тим ВИЖЪН България. Внедрената система покрива дейностите по продажби, доставки, счетоводство и дълготрайни активи. Най-голямо предизвикателство е била интеграцията с дилърското решение за автомобилния бизнес Automaster.

“Работим с ERP решението Microsoft Dynamics™ NAV още от средата на 2003г., когато името на системата беше Navision. С пълноценното използване на възможностите на системата и посредством изградената интеграция с Automaster постигнахме отлични резултати по отношение на отчетността и контрола на дейността ни. Нещо повече – успявахме бързо да изготвим консолидационните отчети за целите на Скания Швеция, с което съкратихме значително административния процес“ – разказа Витка Димитрова, финансов мениджър в Скания България.

За решението си да преминат на по-нова версия, обясняват: „През тези 9 години нашият бизнес се разви, внедрихме и много по-нова версия на Automaster. Това ни накара да се замислим и в посока актуализиране на версията на Microsoft Dynamics™ NAV. Така, заедно с нашите партньори от Тим ВИЖЪН България, предприехме тази важна стъпка и след по-малко от месец вече работехме с последната версия на системата – версия 2009. При това не просто запазихме удобствата, с които бяхме свикнали, но и добавихме нови функционалности и възможности, предлагани в най-новата версия.“

Една от новите възможности на системата е стандартна част от новата версия – одобрение на фактури за покупка според лимити на отговорност. Това означава, че осчетоводяването на фактури може да се извършва само след одобрение на съответен служител с необходимите права, което силно повишава контрола над фирмените разходи. Другата нова функционалност, която специалистите на Тим ВИЖЪН България са разработили специално за Скания България е автоматично начисляване на провизии по просрочени вземания.

„Проектът премина бързо и гладко – всичко се случи в рамките на един месец. Работим със Скания България от много години и сме изградили добри партньорски отношения. Разбираме се лесно и това прави съвместната ни дейност безпроблемна“ – похвали се Николай Аврамов, ръководител на проекта в Тим ВИЖЪН България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *