Тим ВИЖЪН България създаде ERP решение, специализирано за дистрибуторски и търговски фирми

Българската консултантска компания Тим ВИЖЪН България разработи първото по рода си у насERP (Enterprise Resource Planning) решение, изцяло оптимизирано за дистрибуторски и търговски фирми. То се основава на световно признатата ERP система Microsoft Dynamics NAV на Microsoft. Надградено е от екипа на Тим ВИЖЪН България с редица функционалности и доработки, на база на дългогодишния опит на фирмата в този специфичен сегмент. Като един от първите внедрители на бизнес софтуер на българския пазар, тя е реализирала редица успешни проекти за търговски компании и е натрупала ценно ноухау в сферата на управлението на складовите наличности, доставките, отношенията с клиентите и много други аспекти от дейността им.

Разработихме новата система, за да можем да предоставим в синтезиран вид на дистрибуторските компании цялото познание и опит на екипа ни от проекти в този бранш. През годините сме реализирали редица нововъведения, които оптимизират работата на търговските компании, повишават ефективността на служителите им, създават нови възможности за продажби и подобряват удовлетвореността на клиентите. Всичко това днес е от особена важност за фирмите от сектора, във време, когато конкуренцията в него е все по-динамична, а потребителските нагласи се променят почти ежедневно. Затова и сме убедени, че пускаме новото ERP решение в правилния момент и първоначалният интерес към него го доказва“ – заяви Анастас Шопов, мениджър Бизнес консултиране в Тим ВИЖЪН България.

Новата система за дистрибуторски компании включва редица специфични функции за търговския бранш. Тя позволява на компаниите да оптимизират складовите си наличности и да минимизиратвремето за доставка, както и да оптимизират процесите по опаковане и експедиране на стоките. Освен това системата подобрява обслужването на клиентите, прогнозирането и планирането надоставките, както и оптимизирането на паричните потоци и събиранията. Интегрира се лесно със системи на трети страни като клиенти или доставчици и позволява лесното създаване на уеб портал, който улеснява обслужването на клиентите. Повече информация за решението е достъпна на адрес: http://www.team-vision.bg/industrii/tyrgovia-distribucia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *