Три български университета започват партньорство с платформата за споделяне на знание MyEducationClub

 

Сътрудничеството ще позволи на студентите и алумните от Великотърновския университет  „Св.  Св. Кирил и Методий“, Русенския университет „Ангел Кънчев” и Химикотехнологичния и металургичен университет да обменят знания и изградят по-здрави общности

 

Първата по рода си социална мрежа за образование Myeducationclub, създадена от българи, стартира партньорство с три реномирани висши училища у нас – Великотърновски университет  „Св. Св. Кирил и Методий“, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Химикотехнологичен и металургичен университет. Партньорството ще спомогне студентите от трите университета да споделят знание и да общуват в контекста на различни образователни теми помежду си и със алумните на университетите. Те ще разполагат със собствени групи в платформата, в които ще могат да комуникират тематично по различни интересуващи ги казуси.

 

„Нашият университет от години полага целенасочени усилия за модернизация и въвеждане на най-новите тенденции в образованието. Партньорството ни с първата българска платформа за споделяне на знание е част от тази дългосрочна политика на екипа ни и сме уверени, че подкрепата за един перспективен стартиращ проект, създаден от българи, ще бъде много полезна за студентите ни и ще има ключово значение за позиционирането ни като модерно висше учебно заведение. Сътрудничеството между университети и стартиращи фирми е доказало своята ефективност в много страни по света и аз се радвам, че налагаме тази тенденция и в България“ – заяви Олег Божанов, пом. ректор на Великотърновския университет  „Св.  Св. Кирил и Методий“.

 

„За нас партньорството в платформата за споделяне на знание е шанс да надграждаме и развиваме постигнатото в иновативни и перспективни области на образованието и науката в активен диалог, както с настоящите и бъдещите ни студенти, така и с нашите випускници, осъществяващи реалната връзка университет – бизнес – общество. Новосъздадената платформа е една смела и обещаваща стъпка към така желаната дигитална трансформация на всички равнища в обществения живот, която е без алтернатива и за която университетите носят огромна социална отговорност“ – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, ректор на Русенски университет.

 

MyEducationClub представлява образователна онлайн платформа, чиито потребители могат да споделят своите знания и умения с други хора със сходни интереси. Най-силно застъпени в нея са области като предприемачество, дигитален маркетинг, уеб разработка, програмиране, бизнес управление, езици и др. Платформата е достъпна на български и на английски език и има вече над 1600 потребители. Неотдавна тя стъпи и на руския пазар със сайта www.myeducationclub.ru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *