Три български училища с деца в риск от отпадане ще учат иновации по програма на Intel

Три нови български училища – ПМГ „Емануил Иванов“, Кюстендил, ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе и СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец с деца в риск от социално изключване започват работа с програмата на Intel “Умения за иновации“ (Skills for Innovation). Меморандум за съвместна работа е сключен и между училищата и Център за творческо обучение, който реализира проекта в България.

Участващите училища имат висок процент ученици с риск от отпадане и социално изключване – непривилегировани деца, такива от етнически малцинства, от социално слаби семейства, деца с различен социален статус и в неравностойно положение.

Наблюдават се и пречки при учениците в неравностойно положение, чийто майчин език не е български – без систематичен подход към преподаването им на български, тяхното обучение винаги ще бъде повече или по-малко трудно, особено по STEM предмети, където се занимават с абстрактни теми и сложни теоретични концепции. Често трудностите, които тези деца срещат в училище, ги обезсърчават и те буквално спират да учат.

В рамките на инициативата Intel предоставя финансиране за обучения и устройства за учители и ученици в училищата, както и готови уроци за STEM и проектно базирано обучение. Програмата, по която се реализира проектът, се нарича “Насърчаване на STEM образование и насърчаване на цифровата готовност и приобщаване на учащи в неравностойно положение чрез смислено използване на технологиите.“

Четирите приоритети на програмата са: Приобщаващо (STEM) образование; Насърчаване на цифровата готовност; Минимизиране на цифровото разделение; Позволяване на положителна промяна в образованието чрез иновативни технологии.

Предстои учебните заведения да подготвят училищните екипи за внедряване на програмата “Умения за иновации”, да обучат учители, да подготвят подходяща образователна среда за проектно базирано обучение в STEM и да създадат добри практики за включване на ученици от всякакъв етнос и социален статус във висококачествени образователни дейности в направление STEM.

Учениците в неравностойно положение често нямат достъп до полезни технологии, нямат лични устройства, не винаги имат качествен или непрекъснат достъп до интернет. Училищното образование е безплатно за всички, но не е приобщаващо и не се води активен разговор относно справедливостта в образованието или достъпа до качествено образование за всички деца.

От страна на учителите често има много предразсъдъци – те не вярват, че децата ще могат да разберат определени образователни теми/задачи, въпреки че една от важните професионални черти на учителя е да е взискателен към своите ученици и да вярва в техните успехи.

В България училищата в малките населени места не са добре обезпечени, тъй като младите хора напускат селата и отиват да учат и живеят в градовете. Това затруднява намирането на учители за селските училища. В градовете училищата със смесен клас (мултикултурни, двуезични) също не са популярен избор за учителите.

Наред с това малките училища в селските райони имат по-ограничен бюджет, защото финансирането е „на глава“ – колкото повече ученици, толкова по-голям е бюджетът.

Въпреки че има механизми за преразпределение на средствата и увеличаване на средствата за учениците в селските училища, това често не е достатъчно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *