Трябва ли ERP на малкия бизнес?

p10303851Александър Александров


Когато говорим за внедряване на ERP системи, най-често си представяме големи проекти на стойност стотици хиляди левове, внедрявани в най-големите индустриални предприятия. През последната година обаче тази тенденция започна да се променя, а много от играчите в ERP сегмента дадоха ясно да се разбере, че те имат нов приоритет в лицето на малкия и среден бизнес.

Причините за тази промяна, която според мнозина ще диктува развитието на бранша през следващите години, могат да бъдат открити в няколко различни посоки. На първо място големите корпорации така или иначе вече имат внедрени системи за управление на бизнеса и пазарът тук предлага все по-малки възможности за растеж, при все по-засилена конкуренция. От друга страна самите мениджъри на малки фирми все по-често разбират предимствата, които едно ERP решение би могло да даде на техния бизнес и най-вече – начините, по които подобно решение би спомогнало за бързия ръст и увеличаване стойността на компанията. Самото мислене на предприемачите се променя и ако преди няколко години почти всички собственици на малък бизнес биха казали: „Ние сме малка фирма и нямаме средства за внедряване на ERP.“, то днес все по-често срещано изявление е: „Ние не искаме вечно да сме малка фирма и ни интересува как системата за управление на бизнеса ще спомогне за по-бързия ръст на организацията ни.“

Не бива да се забравя също и фактът, че самото понятие „малък и среден бизнес“ се променя бързо и ако в индустриалната епоха то е значело предимно малък семеен бизнес от типа на заведение или квартално магазинче, който винаги ще си останае малък семеен бизнес, то днес една малка компания, работеща в сферата на информационните технологии, масмедиите или други сектори на услугите, би могла след броени години да се превърне в световен лидер. Днес малките фирми са повече на брой от когато и да било и ще продължават да се увеличават, а Европейският съюз отдавна посочи тяхното развитие като свой приоритет. В САЩ тази тенденция се вижда още по-ясно, защото много от големите корпорации – от автомобилните гиганти, до банковия сектор – са пред фалит или вече са банкрутирали, по същото време, когато редица фирми, изнивкващи сякаш от нищото, се превръщат в новите пазарни лидери. Нека не забравяме, че световни трендмейкъри, като YouTube, MySpace и Facebook, а преди тях и Amazon, Yahoo!, Google и Apple са възникнали като малки фирми, което не може да се каже за големите железопътни, строителни, металургични или петролни компании от началото на миналия век. Както и че символът на новата технологична икономика е не голямото промишлено предприятие, а именно гаражът, като място за стартиране на малък бизнес. Все повече мениджъри на стартиращи фирми започват своя бизнес с ясен план, че той няма вечно да е малък, както и с отворено съзнание за новите начини, по които може да функционира една компания. За тях решенията от клас ERP, CRM, IP – базираните системи за комуникация и платформите за електронна търговия не са някакъв екзотичен начин да си изхарчиш парите, а най-вече нова възможност за повишаване на конкурентоспособността. В резултат информационният ландшафт в малките бизнеси все повече напомня този в големите компании, а понякога се развива много по-бързо от тях.

ERP – браншът изглежда вече отговаря на промяната в предприемаческите нагласи, поне ако съдим по изявленията на някои водещи компании от сектора, които вече посочиха малкия и среден бизнес като свой приоритет. Другата добра новина е, че успоредно с промяната при големите компании, се наблюдава и бързото налагане на решения от някои нишови играчи, които си поставят като основна цел свеждане на предимствата на ERP решенията до възможностите на малките и средни фирми.

Първото ключово предимство за една малка фирма, внедрила ERP система е въвеждането на ред във фирмените финанси, които са в основата на всяка стабилна бизнес организация, независимо в кой бранш работи и колко висококачествени продукти или услуги предлага. Следват редица нови възможности за извеждане на доклади и анализи, базирани на данните от бизнес операциите. Ако предприемачите съхраняват своите данни във файлове на Excel, те разполагат само с няколко броени възможности за анализ на своя бизнес и губят много от мощните Business Intelligence средства, които една ERP система може да им предостави, включително възможността да видят своята информация, визуализирана по най-разнообразни начини, например от гледна точка на своите потребители. Предимствата обаче далеч не свършват тук, а обхващат всички аспекти на бизнеса – от управлението на човешките ресурси, през това на производствения процес, до значително по-доброто обслужване на клиентите.

Към момента делът на българските малки и средни фирми, които са внедрили или са в процес на внедряване на ERP – решения, е не повече от 6%, сочи вътрешно проучване на фирма Алое Ко, която разработва ERP – решението EnterpriseOne. Според нейния управител Иван Аржентински, липсата на ERP – системи в повечето компании от този сегмент у нас понижава тяхната конкурентоспособност в сравнение с фирмите от Западна Европа и САЩ и намалява възможностите им за ръст. Проблемът далеч не е изолиран, защото поради големия мащаб на това явление, то се отразява негативно върху конкурентоспособността на цялата българска икономика.

Основните причини за все още неголемия дял на малките и средни фирми, внедрили ERP – решения, често се свеждат до финансовите ограничения. Все повече мениджъри разбират, че ERP системата ще спомогне за развитието на бизнеса им, но нямат възможност да отделят сериозни средства, за да стартират такъв проект. И тази перспектива едва ли ще се промени, в условията на финансова криза, когато кредитите стават все по-трудно достъпни. Това означава, че през следващите месеци при избора на ERP, особено от страна на малките и средни компании, все по-голяма роля ще играят фактори, като предлагане на разсрочено плащане, гъвкавост при ценообразуването и възможност един ERP – проект да бъде сведен до конкретните необходимости на клиента, без той да плаща за функционалности, които не му трябват. Според Иван Аржентински, в бъдеще ще спечелят онези доставчици, които успеят да предложат решения с богата функционалност, сравнима с тази на световно – известните марки в бранша и едновременно с това стоят по-близко до своите клиенти и са готови да отговорят на специфичните изисквания дори на най-малките сред тях. Във все по-голяма степен ще се налагат и вертикални решения, специализирани за конкретна индустрия.

Според статистиката, девет от всеки десет малки и средни фирми изчезват през първите 10 години от своето съществуване, а една от ключовите причини за това, е фактът, че мениджърите им често са прекалено концентрирани върху продукта или услугата, която предлагат, а не върху изграждането на бизнес система, която да обезпечи бъдещото развитие на компанията. Именно поради това много от малките фирми продължават да са зависими от експертните познания на своите създатели, които си остават и ключови служители в тях. Проблемът е, че с течение на времето те натрупват все повече умора, без обаче да са намерили свои заместници и нерядко сами се превръщат в причина за „затварянето на кепенците“. Именно тук внедряването на ERP може да има изключително положително влияние върху малката фирма, оказвайки помощ на мениджмънта в процеса на изграждане на работеща бизнес система. Този процес обаче едва ли може да бъде осъществен без разбиране на нуждата от такава стъпка, както от страна на собствениците, така и на целия екип и без полагане на необходимото усилие, при миграцията към следващо ниво на организация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *