Ускорен растеж на инвестициите в онлайн реклама в региона

alexanderalexandrovАлександър Александров

В региона на Централна и Източна Европа се наблюдава бързо нарастване на Интернет потребителите на определени пазари, както и увеличаване на средствата, инвестирани в онлайн реклама през 2009 г. Резултатите от измерването gemiusAudience, публикувани в доклада “Do you CEE? Interactive Overview of Central and Eastern Europe Markets 2009” IAB/Gemius.

Изводът на анализаторите е, че страните от Централна и Източна Европа, които преминаха през множество икономически и технологични пречки в миналото сега доказват своят потенциал на онлайн пазара. Въпреки, че те все още не са достигнали нивото на развитие на западните пазари, няма съмнение за възможностите им за бърз растеж по отношение на степента на навлизане на Интернет в обществото. Освен това, тези региони могат да предложат и доста конкурентни цени и нови решения.

Както бе споменато по-горе, един поглед на темпа на нарастване на Интернет проникването за годините 2006 – 2009 г. може да послужи като основание за повишен интерес към потенциала на региона.

pronikvane-na-internet-v-ceeГрафика 1 проникването на интернет в Централна и Източна Европа 2006-2009

Източник: “Do you CEE? Interactive Overview of Central and Eastern Europe Markets 2009” IAB/Gemius, 2009

Лидери в ЦИЕ с над 50% Интернет проникване сред населението над 16 г. възраст са Естония, Чехия, Латвия, Словения и Литва.  Докато в Естония пазарът вече достига оптималната си степен на насищане, в останалите страни се наблюдава стабилен и постояннен растеж. Интересно е обстоятелството, че според тези данни, страната, която е с най-ниската степен на Интернет навлизане – Украйна, в същото време е отбелязала най-значителен ръст в изследвания период. Между 2006 г. и 2009 г. ръстът на този пазар възлиза на 84%. За България gemiusAudience отчита 46% Интернет проникване за 2009 г, което отбелязва ръст от 31% спрямо 2007 г.

Ръст при онлайн рекламата

Друг важен индикатор, който може да послужи като доказателство за степента на развитие в страните от този регион, е ръстът на средствата, инвестирани в онлайн реклама. При сравняване на резултатите за ЦИЕ с тази на страните от Западна Европа, може да се отбележи ясно динамиката на това увеличение в периода 2007-2008 г. Ръстът в ЦИЕ е в размер на 52%, което е повече от два пъти сравнено с този на западните пазари през същия период.

growth-online-adv-cee

Графика 2. Среден ръст на средствата за онлайн реклами в Централна и Източна Европа и Западна Европа (2007-2008 промени)

Източник: Gemius оценки на базата на външни източници на данни; страни, включени в Централна и Източна Европа (Хърватска, Литва, Словения, Румъния, Полша, Русия, България, Словакия, Унгария, Латвия, Естония и Чешката република), Западна Европа (Австрия, Финландия, Турция , Гърция, Испания, Норвегия, Дания, Белгия, Италия, Великобритания, Германия, Швеция, Франция, Холандия)

Видимо по-ниският темп на растеж за западните страни по всяка вероятност се дължи на високото ниво на развитие и насищане на тези пазари. От друга страна, в ЦИЕ, пазарите са по-зрели и динамиката на разширяване и инвестициите в онлайн реклама са значителни по отношение на потенциала на тези страни.

За Gemius SA

Gemius SA е международна организация за изследвания, лидер в областта на  интернет изследванията в Европа. Компанията предлага професионални решения и изследвания, аналитични и консултантски услуги, от корпоративни и потребителски ориентирани проучвания до технологично -усъвършенствани инструменти за изучаване на поведението на потребителите на интернет за избрани сайтове и ефективността на интернет рекламни кампании (gemiusEffect). Gemius провежда изследванията, свързани с въпросите, предложени от клиенти (gemiusAdHoc). Gemius е и стандартът за измерване на социодемографския профил на онлайн аудиторията в различните интернет сайтове (gemiusAudience) в почти половината европейски държави.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *