Форестър Рисърч: SAP е пазарен лидер в решенията за управление на бизнес процесите

alexanderalexandrov4Александър Александров

Софтуерната компания SAP AG е лидер в решенията за управление на бизнес процесите според последното проучване на независимия пазарен анализатор “Форестър Рисърч” (Forrester Research). В публикувания през ноември 2009 г. доклад на анализатора “The Forrester Wave: Business Performance Solutions, Q4 2009” SAP е класиран на първо място сред други 10 водещи доставчици в сектора.

“Форестър Рисърч” използва 89 различни критерии, като оценява възможностите и ефективността на приложенията по отношение на процесите свързани със стратегическо управление, бюджетиране, финансови консолидации, измерване на резултатите, планиране, анализи и др. По скалата от нула до пет портфолиото от решения на SAP получава 4.38 пункта или най-високият резултат, посочен в доклада.

“Като комбинира предимствата на портфолиото си за бизнес решения с тези на Business Objects, SAP разработи набор от първокласни продукти за всеки един възлов компонент от процесите свързани с бизнес управление и планиране, като същевременно добави нов набор от аналитични възможности” – се посочва в проучването на “Форестър Рисърч”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *