ФТС България представи най-новата версия на ERP системата Maconomy X1

alexanderalexandrov1Александър Александров

На 8 юни ФТС България събра свои клиенти на ERP системата Maconomy на превърналия се в традиция Maconomy Customer Event в хотел Хилтън, София. Ларс Медсен, мениджър, отговарящ за партньорите, работещи с Maconomy, разказа накратко за всички новости и допълнения в ERP системата Maconomy X1 и отбеляза, че отново повечето от тях са разработени на базата на най-добрите практики от сферата на услугите и в отговор на конкретни запитвания на клиенти на системата, които целят да усъвършенстват и обогатят нейната функционалност.

По – специално внимание беше отделено на новия продукт на Maconomy – People Planner – решение за планиране на ресурсите и капацитета в проектно-ориентирани организации и оптимизиране на начина, по който те се разпределят по проекти.

People Planner дава възможност на компаниите по цял свят да постигнат по –добра рентабилност по проектите си, по-рационално използване на ресурсите си и да разполагат с по-ясна и детайлна картина за капацитета и планирането им. Сред главните предимства на решението са: намаляване на случаите на превишаване на бюджета по проекта чрез планиране и проследяване на всички отделни негови етапи, графична визуализация на плановете на дневна, седмична и дългосрочна база, справки по проекти, ресурси и отдели, възможност за планиране на ресурсите според тяхната наличност или според квалификацията им, Maconomy консултанти от ФТС показаха решения разработени за клиенти на компанията, във връзка със спецификата на тяхната дейност. Сред тях бяха “Управление на оперативния и финансов лизинг в Maconomy” и “Управление на сервизната дейност в Maconomy”.

Повече информация за ERP системата Maconomy можете да намерите на адрес: http://www.maconomy.bg, а повече за People Planner можете да прочетете тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *