Четири ключови промени в производствените компании под влиянието на софтуерните технологии

През последните години навлизането на нови софтуерни решения променя динамично производствените предприятия, а очакванията са тази динамика да се засили още повече в близко бъдеще, с налагането на някои нови класове технологии. Автоматизацията, свързването на машините (т.нар. Internet of Things), системите за обработка на големи обеми от данни, известни като big data и „облачните“ решения са на път да променят изцяло процеса на производство, оптимизирайки работата, добавяйки гъвкавост и понижавайки себестойността на произведената продукция.

„Ако през последните петнадесет години производственият бранш премина през масово внедряване на ERP системи, то в бъдеще можем да очакваме към тези системи да се добавят мощни нови технологии, позволявайки на компаниите да спечелят от възможностите за по-добро планиране и редица оптимизации на процесите“ – обяснява Анастас Шопов, мениджър Бизнес консултиране на българската компания Тим ВИЖЪН България. Фирмата, която е сред първите български внедрители на системи за управление на бизнеса, има дългогодишен опит с производствени предприятия и е реализирала стотици успешни проекти в такива компании.

Ето и четирите ключови тенденции, които според Анастас Шопов ще променят производствения бранш през следващите години:

„Интернет на нещата“ (Internet of Things)

Това наименование обхваща разнообразни технологии за свързване на заобикалящите ни предмети с интернет. Според някои специалисти, в недалечно бъдеще предстои повечето предмети от ежедневието ни да разполагат с някаква свързаност и „интелигентност“ – от четката ни за зъби и кафеварката, до автомобила, дома и офиса. В производствения сегмент Internet of Things също се налага с бързи темпове като все повече машини и оборудване получават модули за мобилна връзка, както и редица сензори. Това позволява те да бъдат управлявани отдалечено, както и да се автоматизира процесът по мониторинг, поддръжка и откриване на потенциални проблеми. Така например износването на някои елементи от машините може да бъде предвидено чрез вградени сензори на стойност няколко лева и да бъдат предотвратени повреди на оборудване, струващо милиони, както и спиране на работния процес.

Все по-тясна връзка на машините с ERP системата

Навлизането на “Интернет на нещата“ и свързването на производствените машини с мрежата позволяват все по-тясната им интеграция с работещите в предприятията ERP (Enterprise Resource Planning) системи. Това са мощни софтуерни решения, управляващи всички аспекти от работата на една компания – от производството, през складовите наличности, доставките и продажбите, до финансите и счетоводството. Засилването на интеграцията им с производственото оборудване добавя нови възможности за оптимизация и автоматизиране на процесите.

Управлението на големи масиви от данни

Добавянето на свързаност и разнообразни сензори към производствените машини води до генерирането на огромно количество данни. „Тази тенденция е много ясно изразена например в сектора на автомобилостроенето, където някои предприятия генерират десетки терабайти информация на час. Предизвикателството в случая е всички тези данни да бъдат обработвани и от тях да бъде извлечена добавена стойност“ – споделя Анастас Шопов. Необходимост, която води до навлизането в сектора на нови класове решения за управление на големи масиви от данни (т.нар. big data).

Решения за капацитетно планиране

През последните месеци се наблюдава нарастващото търсене на функционалности за капацитетно планиране на производството, а тяхното наличие все по-често се оказва определящо при избора на ERP система. Към момента около 25% от фирмите в производствения сектор, които са внедрили ERP софтуер, разполагат и с такава функционалност. Тя позволява прецизно планиране и оптимизиране на капацитета на предприятието, както и определяне коя поръчка с коя машина и кога да бъде изпълнена.

„„Екипът ни е разработил и допълнителна функция към ERP системата за изчисляване на пълна производствена себестойност, която позволява разпределянето на всички месечни разходи по продукти и по машини според различни показатели – време, количество и др. Това позволява в края на месеца ръководителят да види колко му струва един продукт като материали, като разходи на машините, като труд и др. По този начин се подобрява взимането на управленски решения при ценообразуването и се увеличават възможностите за спечелване на трудни сделки и важни клиенти“ – добавя мениджърът на Тим ВИЖЪН България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *