Чувството за вина и уроците, на които ме научи

Думата “вина” във всеки един от нас не провокира положителни чувства и емоции. Всички знаем, че вината е нещо, което е по-добре да не изпитваш или ако можеш, да избягваш. Много мъдри учители също са говорили за това човешко чувство като за нещо, от което е нужно да се освободим, защото то с нищо не ни помага. В известен смисъл това е вярно и наистина е важно да се научим как да заменим чувството за вина с чувството за отговорност за действията ни и желание да се учим от грешките си.

 

Сега ще ви разкажа моята гледна точка за вината. Може да се каже, че съм родена с това чувство, защото още от много малка го изпитвах по всякакви поводи, но тогава не си давах сметка за това и го приемах за нормално. Когато пораснах осъзнах, че не е нормално да се чувстваш  виновен за всичко. Започнах да търся начини как да се освободя от вината и използвах стратегията да се старая да правя всичко така, че да не давам повод на вината да се прояви. Държах се добре с хората, грижех се за тях, отговарях на очакванията и желанията им. С две думи, бях човек отдаден на другите. Въпреки  усилията, които полагах, вината не ме напускаше, беше по-хитра от мен, все си намираше начин да се проявява.

 

След всички мои безуспешни опити да се отърва от нея започнах да я намразвам. Живях така известно време, когато един ден прозрях истината. Вината беше ценен инструмент за моята душа, чрез който тя ми помогна да стана по-добър, мил, грижовен и мислещ за другите хора човек. През цялото време толкова много се стараех да избегна чувството за вина, че докато го правех, се научих да отдавам любовта, времето и вниманието си за хората около мен. От този момент нататък приех Вината като свой верен приятел и за първи път, от много години вече, не исках да избягам. Гледах на нея с любов и продължих да се уча докато тя постепенно изчезваше от живота ми и се превръщаше в благодарност.
За всичко това ми помогнаха много книгите на Деян Раднев – Ширинан, в които открих много мъдрост и съвети, благодарение на които преодолях своята слабост. Това са безценни книги, в които можете да откриете мъдрост и напътствия за всяка една сфера на живота.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *