„Мултимедийна работилница“ стартира обучения по ОП „Развитие на човешките ресурси“

alexanderalexandrovАлександър Александров

Откритият наскоро в София учебен център на „Мултимедийна работилница“ АД, оторизиран от американската технологична компания Apple, разшири възможностите за обучение. Компанията вече предлага обучения за ключови компетентности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Ваучерната система дава възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат безплатно в курсове за придобиване на ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или кариерно развитие.

„Тази оперативна програма е един от най-ценните инструменти на Европейския съюз, защото инвестира в самите хора, тяхната квалификация и познание. Обученията дават възможност на всеки желаещ съвсем безплатно да придобие нови компетентности, които след това могат да променят живота му. Във време, в което знанието се превръща в ключов ресурс за успеха на всяка отделна личност и за развитието на всяка една национална икономика, инвестициите в този актив придобиват все по-голямо значение. Затова ние се радваме, че екипът ни участва в този процес и спомага за повишаване конкурентоспособността на страната ни“ – заяви Васил Михалков, изп. директор на „Мултимедийна работилница“.

Учебният център предлага 24 обучения по следните ключови компетентности: Общуване на чужди езици, Дигитална компетентност, Комуникативни умения и работа в екип, Инициативност и предприемачество. Повече информация за курсовете има на адрес:

http://www.mmw.bg/show/251_kursove_po_kluchovi_kompetentnosti/

Обучителният център е официално лицензиран от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО), като Професионален център за обучение, сертифициране и придобиване на квалификация, по широк обхват от курсове за следните специалности: Фотограф, Компютърен график, Графичен дизайнер, Продавач-консултант, Сътрудник в малък и среден бизнес, Икономист-информатик, Оператор на компютър, Текстообработване, Техник на компютърни системи. Неговата модерна учебна зала се намира в жк. Изток, на ул. Райко Алексиев 15, и е оборудвана с най-съвременна техника, включително компютри iMac, фотоапарати и камери, принтери и други. Преподавателите в центъра са уважавани и квалифицирани специалисти в своята област. Тук периодично се организират професионални фотосесии, изложби, семинари, фотографски обучения, събития и уъркшопи.

Междувременно на 6 и 7 ноември в Интерпред и с участието на Мултимедийна Работилница АД се проведе успешно практически семинар за създаване на сайтове, приложения и рекламни кампании в интернет– CG&Wеb, организиран от CGArt.bg. Като един от спонсорите на събитието, Мултимедийна Работилница АД осигури работни станции Apple iMac 24. Като оторизиран дилър на Apple компанията предлага пълната гама от продукти на американския гигант – компютри, портативни мултимедийни плейъри, компютърен софтуер и хардуерни аксесоари. Мутлимедийха работилница АД е единствената фирма в България, лицензирана като Apple Autorised Traning Centre, която предлага всестранни сертификационни програми за Mac OS X, Xsan, iLife и iWork, професионалните приложения на Apple и свързаните с тях технологии.

Мултимедийна работилница АД беше също и спонсор на последния семинар DESIGNDAY, организиран от списание .net. Тази година програмата на семинара беше по-тясно специализирана за уеб професионалисти и дискусиите бяха построени върху най-ключовите аспекти на уеб дизайна. Apple присъстваше във всяка презентация и всеки можеше да тества изложените iMac компютри, както и да се запознае отблизо със софтуера на Adobe, който дружеството предлага.

Повече за “Мултимедийна работилница” АД

“Мултимедийна работилница” АД e новосъздадено дружество, което предлага широка гама продукти, услуги и решения в сферата на фотографията, професионалните аудио и видео решения и информационните технологии. Основна цел на компанията е да бъде постоянно в крак с най-новите тенденции във всички области на динамично развиващите се мултимедийни технологии и продукти в цял свят. Силно фокусирана върху професионалните аудио, видео и фотографски решения, компанията предлага едни от най-модерните системи, лидери на пазара в този бранш. Важна част от дейността на компанията е предлагането и провеждането на специализирани фотографски и IT курсове за обучение, като за целта са ангажирани висококвалифицирани и сертифицирани преподаватели. “Мултимедийна работилница” АД разполага с напълно оборудвано съвременно фотостудио, където периодично организира професионални фотосесии, семинари, фотографски обучения, събития и уъркшопи. Ориентирана към изграждане, внедряване и поддръжка на иновационни, стабилни и ценово-ефективни професионални решения, компанията цели да изгради дългосрочни и взаимноизгодни взаимоотношения с клиентите си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *