16 младежи намериха работа като програмисти след двумесечно обучение

16 младежи продължават работа на трудов договор като програмисти в TBI Info след успешно преминат двумесечен курс на обучение по проект „Нови работни места“, реализиран от фирмата с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Това стана ясно по време на заключителната информационна среща, на която екипът на TBI info представи обобщена информация за цялостната реализация на проекта. Тя се проведе на 21.01.2015 г., като в нея участваха Юлиян Маслянков, управител на фирмата и Красимир Георгиев, директор човешки ресурси и ръководител на проекта. Събитието бе уважено от Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика и Калин Каменов, заместник-министър на младежта и спорта. Оповестените от TBI Info” параметри на приключения проект показват, че общата му стойност е 454 хил. лв., а размерът на финансовата помощ от ОП „РЧР“ е 154 хил. лв. След стотици интервюта с кандидати от бюрата по труда в София и Перник, за двумесечно обучение са приети 35 души, като само 20 от тях издържат държавния изпит, а 16 вече работят като програмисти с безсрочен трудов договор. 800 лв. е начална основна заплата, което е над изискванията на европейския проект.

Пред участниците в събитието, Ивайло Калфин оцени високо проекта и даде информация за новата програмна рамка на програмата за периода 2014-2020: „Благодаря на г-н Маслянков и г-н Георгиев, че са се заели с този проект и че показват една добра практика в област, която е перспективна, която действително дава умения, хляб и самочувствие за цял живот. При представянето на проекта ми направи впечатление, че след много интервюта сте подбрали 35 кандидати, от които след подбора са останали 20. Това е един проект, който можем да показваме и да казваме, че по този път е хубаво да се развиват повече млади хора”. Той подчерта, че през новия програмен период 2014-2020 г. Министерството на труда и социалната политика ще развие още по-силно програмата за развитие на човешките ресурси и в частност мерките за заетост на младите хора до 29 г., следвайки европейската политика за овладяване на младежката безработица.

От своя страна, Калин Каменов подчерта, че: „Проектът е позитивния пример, но има много млади хора в страната, които стоят по цял ден в своя град или село и не правят нищо. Там няма бюра по труда, няма и експерти, които да ги консултират. Поради тази причина, започваме кампания в Министерството на младежта и спорта чрез нашите младежки информационни центрове затова как институциите, които имат ангажименти по отношение на овладяване на младежката безработица по места да работят в екип”. Той изтъкна, че е много важно да се използват ефективно възможностите на оперативните програми и те да бъдат достъпни до младите хора.

Юлиан Маслянков съобщи, че компанията планира да продължи с обучението на трайно безработни младежи, като кандидатства отново за финансиране на проект по ОП „РЧР“ през новия програмен период 2014-2020 г. Екипът на TBI Info e отворен за това да сподели своя опит как успешно да бъде реализиран такъв проект и едновременно да доведе до полза за обществото, бизнеса и икономиката на България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *