ABBYY представи новата версия 3.5 на своя софтуер за съхранение и управление на документи Recognition Server

Разработчикът на решения за разпознаване на документи, записване на данни, лингвистични технологии и услуги ABBYY представи новия си ABBYY Recognition Server 3.5, интелигентно сървър – базирано софтуерно решение за автоматизиране на процеса по съхраняване на документи в организациите. То се предлага у нас от разработчика на бизнес софтуер Antipodes.

По същество ABBYY Recognition Server може да превръща голям брой хартиени документи или изображения в подредени дигитални архиви от напълно дигитализирани текстови документи, с улеснено търсене между тях, интеграция с различни видове бизнес софтуер и много други функционалности. Решението обхваща всички компоненти от процеса на съхраняване на документи – сканиране, разпознаване, разпределение, класификация, индексиране и доставка до потребителите. Системата позволява автоматизирана обработка на документите, която може да бъде управлявана и достъпвана централизирано от различни точки в организацията или отдалечено. Освен това ABBYY Recognition Server може лесно да се интегрира с различни системи за управление на бизнеса и приложения, чрез скриптове, XML, както и различни интерфейси за разработка на приложения (API – Application Programming Interface).

Новата версия 3.5 влкючва редица иновации в сферата на т.нар. OCR (optical character recognition – технологии за превръщане на сканиран текст в цифров текстов документ). Сред нововъведенията са мощен арабски OCR, по-високо качество на анализиране на документите, както и подобрени възможности за сканиране. В резултат на няколкогодишна работа, сървърът вече може да обработва арабски текстове с висока степен на прецизност, преодолявайки всички технически предизвикателства, свързвани до скоро с опитите да се разпознават арабски букви. Добавени са още португалският и чешкият език. Това прави ABBYY Recognition Server 3.5 пълноценен международен продукт, който може изцяло да отговори на нуждите на големи корпорации, развиващи бизнес в арабските държави, Чехия, Бразилия, Португалия и др.

Освен това, новата версия може много по-лесно да бъде къстъмизирана, отговаряйки много по-добре на специфичните нужди на всеки клиент. Много от функциите могат да бъдат зададени автоматично от администраторите, като например правилното подреждане на сканираните страници, в случай, че един и същи документ е съхранен два пъти, разделяне на големи страници на две и др. При изпращане на документи по електронната поща, системата позволява да бъде съхранена и допълнителна информация като предмета (темата) на мейла и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *