Aladdin: Нов ръст на компютърните престъпления, заради кризата

Александър Александровalexanderalexandrov1

Едно зло никога не идва само. Изглежда, че хаосът в световната икономика и проблемите на редица сектори, включително банковия, недвижимите имоти и капиталовите пазари, ще доведат до нов ръст при компютърните престъпления през идните месеци. Или поне такива са прогнозите, направени в тазгодишния доклад за информационните заплахи Annual Threat Report, създаден от подразделението Attack Intelligence Research Center на световния лидер при решенията за сигурност Aladdin Knowledge Systems.

Документът описва и анализира заплахите, открити през 2008 г. и прави прогнози за тяхната еволюция през 2009 г., базирайки се на анализ на съществуващите днес уязвимости, на развитието на уеб приложенията, както и на променящите се бизнес модели на компютърните престъпления. Той е насочен към бизнес организации и държавни институции и има за цел да помогне на техните мениджъри и ИТ екипи да се запознаят с потенциалните опасности и да актуализират своите политики за сигурност. У нас той се разпространява от системния интегратор eFellows, който е Value Added Reseller на Aladdin Knowledge Systems.

Три са ключовите прогнози за бъдещето на компютърните престъпления, според тазгодишния доклад: нарастващ брой на престъпните деяния, в следствие на глобалната криза; значими промени в потребителския модел за достъп до Интернет и повишаване броя на кражбите на самоличност в социалните мрежи. След като през миналата година станахме свидетели как престъпните организации се превръщат в сложни бизнес модели, копиращи организационната структура на истинските компании, през 2009 г. продължаващата икономическа криза, трудностите, които изпитват пазарът на недвижими имоти и пазарът на труда ще предизвикат още по-голям ръст на престъпленията.

Тези предпоставки ще се преплетат със сериозни промени в начинаа, по който потребителите използват Интернет и с развитието на web 2.0. Все повече компании предлагат подобрена desktop – web интеграция, превръщайки браузъра в ключово приложение на всеки персонален компютър и обогатявайки възможностите за текстова и гласова комуникация, онлайн пазаруване, онлайн разплащания и др. Моделът, по който потребителите се свързват с мрежата, комуникират и я използват в ежедневието си, се променя, а заедно с него се променят и предизвикателствата пред сигурността в Интернет.

Третата основна прогноза за развитието на заплахите през 2009 г. е свързана с очаквания ръст при кражбите на самоличности в онлайн социалните мрежи, предизвикан от бурното развитие на този тип платформи, както и от нарастващата им популярност не само сред крайните потребители, но и в бизнес средите. Повишеното количество лични данни на сайтове, като Facebook, LinkedIn, Bebo и MySpace вече се отчита като сериозен проблем, който вероятно ще предизвика ръст в измамите с променена самоличност, а в резултат вероятно ще наблюдаваме и промени на начините, по които потребителите ще доказват своята самоличност в уеб среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *