Antipodes внедри система за управление на бизнес процесите в getlokal

Българската софтуерната компания Антиподес внедри своята BPM (Business Process Management) система Antipodes.CUBES за нуждите на фирма Гетлокал България ЕООД (getlokal.bg). Това е нова услуга стартирана от Golden Pages, която се използва активно в България и страните от региона. Проектът обхваща управлението на бизнес процесите в различните офиси и подразделения на компанията на Балканите, управлението на взаимоотношенията с нейните клиенти, обширната база с контакти, процесите по създаване и изпращане на оферти, управлението на финансовите операции и други ключови за клиента функционалности и е реализирана на няколко езика.

„Внедряването на софтуерното решение Antipodes.CUBES ни помогна да оптимизираме значително бизнес процесите си, което вече рефлектира върху по-ефективното използване на времето на служителите, както и по-бързото обслужване на клиентите. Getlokal е много специфичен проект, който се отличава с управлението на големи масиви от информация, активна комуникация с много голям брой клиенти и динамична промяна на продуктите ни, с която отговаряме на променящите се нужди на пазара. Затова за нас беше важно не просто да намерим доставчик на готова бизнес система, а партньор, който ще се съобрази изцяло със специфичните изисквания и необходимости на бизнеса ни, предлагайки ни решение, създадено конкретно за нас. Радвам се, че в лицето на Антиподес успяхме да намерим такъв партньор“ – заяви Ник Саундерс, управител на Гетлокал България ЕООД.

В рамките на проекта е изцяло предефинирано управлението на взаимоотношенията с клиентите на Гетлокал България и са надградени стандартните CRM функции с множество специфични бизнес процеси. Изградена е и пълна интеграция със сайта на компанията. Създадени са различни типове контакти – клиенти, потребители, доставчици и др., които могат да бъдат търсени по специфични параметри. Сред новите функционалности са също извеждането на сложни справки за контактите, според различни параметри, създаване на досиета на контакти, както и на различни събития, свързани с тях и отразяващи телефонните обаждания или други дейности. С новата система е оптимизиран процесът по създаване и изпращане на оферти, регистриране и активиране на услуги по конкретни клиенти, управлението на билинг планове и избиране на такъв за всяка продажба, както и управление на закупуване на стоки и услуги от доставчици. Автоматично са настроени ключовите за компанията административни процеси, с което значително се улеснява администрацията на бизнеса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *