BI продуктът Retail.Intelligence набира скорост на българския пазар

Българският сладоледен бранд Изида избра вертикалното решение RI (Retail.Intelligence), за да анализира процесите си по търговия и дистрибуция. RI е продукт за управленски справки и анализ на данни, разработен на база Business Intelligence платформата Qlik Sense. Продуктът е създаден специално за компании от ритейл сектора. Той олицетворява дългогодишния опит на консултантската компания Balkan Services в предоставянето на BI решения и обогатява нейното портфолио, като ги прави достъпни дори за по-малки компании на пазара.

Вертикалното решение Retail.Intelligence е създадено, за да отговори на нуждата от детайлен анализ в предприятия от търговския сектор. Продуктът съдържа набор от предефинирани справки, подходящи за анализ на продажбите, а основно предимство е краткото време, необходимо за внедряване – само няколко дни. RI осигурява още възможност за интерактивност, като позволява генериране на справки, според индивидуалните предпочитания на отделния потребител. Решението предлага сравнение на данните в различни времеви рамки (YTD и MTD), а също и следене на ключови показатели (KPIs) за клиенти и продукти.

Благодарение на RI се оптимизира значително оперативната работа по изготвяне на справки и анализи в Изида. За нуждите на компанията са разработени няколко допълнителни функционалности на продукта, които да обслужват специфичните бизнес процеси в предприятието. Системата решава най-сериозните предизвикателства пред компанията, сред които консолидиране на еднотипни данни по дистрибуционния канал, бързо извличане на информация, както и детайлен анализ. RI осигурява на потребителите възможност за достъп от всички видове уеб браузъри, както чрез desktop, така и чрез мобилни устройства.

„Едно от големите предизвикателства при реализирането на проекта беше изключително краткият срок за внедряване на системата – 5 дни. Благодарение на софтуерното решението RI времето за получаване на справки е намалено в пъти, въпреки големия обем натрупани данни. Справките се генерират на практика веднага“, това сподели Младен Матеев, Управляващ директор на Изида ООД.

„Чрез RI Изида подобри процеса по планиране на доставките си на база по-детайлния и точен анализ на данните за предходни периоди. Компанията успява по-бързо и лесно да взима управленски решения за продуктовото си портфолио и клиентска база“, сподели Венелин Димитров, Старши BI консултант в Balkan Services.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *