Contact Manager – ново решение за бизнес комуникации

alexanderalexandrov5Александър Александров

Българската софтуерна компания Busols представи ново решение за бизнес комуникации, наречено Contact Manager. Продуктът интегрира възможностите на традиционна телефонна централа, модерно VoIP – базирано телекомуникационно решение, call center и CRM (Customer Relationships Management) софтуер. Contact Manager е базиран на телекомуникационния софтуер с отворен код Asterisk, което понижава значително цената на неговото внедряване. Въпреки че използва предимствата на VoIP технологиите, Contact Manager гарантира свързаност както с VoIP – оператори, така и с традиционните телекоми и клетъчните мрежи.

По-ефективни бизнес комуникации на по-ниска цена

Contact Manager е разработен за да отговори на нуждата от нов клас корпоративни комуникационни решения, които могат значително да оптимизират работата на служителите в една компания, да подобрят обслужването на клиентите, да дадат на мениджмънта нови възможности за мониторинг на бизнес процесите и освен това – да понижат разходите за комуникация. Съчетаването на толкова много предимства е възможно, тъй като Contact Manager залага едновременно на две водещи технологични концепции: преноса на глас през Интернет Протокол (Voice over IP) и използването на приложения с отворен код. Решението може да повиши ефективността на внедрилата го компания и едновременно с това – да се изплати само за броени месеци.

Сред ключовите предимства на Contact Manager е способността му да оптимизира процеса по привличане на нови клиенти и едновременно с това – да подобри обслужването на старите клиенти, спомагайки за запазването на добрите отношения с тях. Освен това системата оптимизира вътрешнофирмените комуникации и дава на мениджърите мощни нови средства за взимане на решения, свързани с ефективността на служители или отдели. С Contact Manager времето на всеки служител се оптимизира и обаждането на клиент, партньор или колега се свежда до един клик с мишката, докато системата автоматично извършва действията по откриване на телефонния номер и неговото набиране. Contact Manager повишава значително и възможностите за мобилна работа на екипите, като всеки служител разполага със своя служебен телефонен номер както в офиса, така и в дома си или навсякъде, където има връзка с Интернет.

Три в едно: IP телефонна централа, call center и CRM

Contact Manager представлява напълно функционална VoIP телефонна централа, която съчетава възможностите на традиционните офисни централи с гъвкавостта на IP базираните решения. Тя може да обезпечи с телефония един офис или разклонена офисна мрежа, предлагайки модерни функционалности и подчинявайки ги на конкретните необходимости на бизнеса.

Решението включва всички ключови за един модерен call center функционалности и е напълно оптимизирано за различните етапи от работата с клиентите – от тяхното привличане и провеждането на маркетингови кампании, през техническата поддръжка до бъдещото запазване и развиване на отношенията със съществуващите клиенти.

Contact Manager включва също и CRM (Customer Relationship Management) софтуер, който е напълно интегриран с комуникационната система. Решението предоставя разнообразни възможности за управление на информацията за клиентите и взаимоотношенията с тях, улеснявайки работата на служителите и обезпечавайки по-качественото обслужване на потребителските обаждания. Интерфейсът на Contact Manager е интуитивен и е лесен за използване дори от неспециалисти, което позволява на екипите да се концентрират върху ключовите за бизнеса дейности, вместо да губят време за решаването на несвойствени за тях технически задачи.

Функционалности

Използваната от Contact Manager технология с отворен код позволява внедряването на някои от най-модерните функционалности в сферата на комуникациите. Ето някои от тях:

IVR (Interactive Voice Response) – Услуга за създаване на интерактивни гласови менюта, за управление на входящи обаждания;

CTI (Computer – Telephony Integration) – Интеграция между корпоративните софтуерни приложения и комуникационната система, която има потенциала значително да повиши ефективността на служителите;

At-home agents – Функционалност, която позволява на служителите да се свързват към офисната телефонна система от всяка отдалечена точка, свързана с Интернет, включително своя дом или хотелска стая;

Least Cost Routing – Поддръжка на множество телекомуникационни линии към различни оператори и автоматична функция за провеждане на изходящо обаждане през най-евтината от тях;

Click to Call – Възможност за иницииране на обаждане, чрез обикновено кликване с мишката върху телефонен номер.

Повече информация за функционалностите на Contact Manager можете да намерите на сайта на решението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *